Så här fungerar inkasso

Hur fungerar inkasso egentligen?

De allra flesta kunder, privatpersoner såväl som företag, vill göra rätt för sig. Men ibland förblir fakturor obetalda och du som företagare tvingas att ta till särskilda åtgärder för att få dina pengar. Så, vad kan och får du göra?

Många har idag satt i system att skjuta på sina betalningar, vilket innebär att ungefär 25 procent av alla svenska fakturor inte betalas i tid. Obetalda förfallna fordringar drabbar framför allt Sveriges småföretagare som är mer sårbara, och i behov av likvida medel på kontot för att betala skatt, löner, underleverantörer och andra åtaganden.

I Sverige finns en inkassolag som talar om hur du (som borgenär) får driva in skulder från dina kunder (gäldenärer). Lagen gäller både privatpersoner och företag och syftar till att skydda dig från kreditförluster och extra kostnader. Du är skyldig att följa god inkassosed. Vad det innebär definieras i inkassolagen och finns också beskrivet i Integritetsskyddsmyndigheten Allmänna råd för tillämpning av inkassolagen. För att åtminstone till viss del täcka dina merkostnader finns det lagstadgade kostnader som din kund är skyldig att betala utöver själva kapitalskulden, till exempel påminnelseavgift, inkassoavgift och dröjsmålsränta.

När du arbetar i ett litet eller medelstort företag kanske du saknar upparbetade rutiner för inkassohantering. Kanske sköter du bokföring och redovisning själv på lediga stunder. Då kan det vara klokt att anlita ett ombud som håller ordning på de olika stegen i inkassoprocessen åt dig.

Vår erfarenhet säger också att du får snabbare betalt om du anlitar ett ombud, eftersom ditt krav då upplevs mer officiellt och du slipper sitta på “två stolar”. Att just snabba på betalningen har stor påverkan på företagets likviditet. Genom att använda påminnelser och Inkasso på rätt sätt kan ni i snitt minska betalningstiden med 17 dagar. För ett företag som omsätter 10 miljoner innebär det 450 000 kronor på ett år som istället kan användas för tillväxt och expansion.

Många tror att ett Inkasso blir till en betalningsanmärkning för er kund, men så är inte fallet. Det är först hos kronofogden som detta sker, men det kommer vi ta upp längre fram i vår skola.

Inkassogram är en kostnadsfri onlinetjänst för smidig inkassohantering. Läs mer om Inkassogram.

 

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?