Gratis påminnelse och inkasso

En schysstare kravhantering för alla inom transport- och logistikbranschen

Inkassogram erbjuder en effektiv kravhantering med digitala lösningar oavsett om du har stora eller små volymer. Med Inkassogram kommer du få snabbare betalt och en förbättrad likviditet. Inkassograms innovativa lösningar ger dig nya och bättre förutsättningar att behålla goda kundrelationer och att skapa nya affärsmöjligheter.

Skapa gratiskonto!


En komplett och schysstare kravhantering

Du kan välja att starta lite ”mjukare” med en betalningspåminnelse eller direkt med ett inkassokrav. Vid utebliven betalning efter inkassokrav, skickar vi ut vårt unika final notice brev som är en sista uppmaning för gäldenären att betala sin skuld. Innan ärendet överlämnas till Kronofogden kommer vi att kontakta dig med en förfrågan.

Inkassogram erbjuder ett flertal premium-tjänster som är automatiskt kopplade till vårt flöde. Med vår E-stämningstjänst kan du skicka en stämningsansökan online till ett fast pris. Om gäldenären inte kan betala sin skuld på kort sikt erbjuder vi dig att lägga ärendet på efterbevakning.

 

tidslinje-161201-01@2x


 

Har du större volymer och vill jobba integrerat?

Inkassogram Connect består av flera olika uppkopplingsmöjligheter för kunder och partners som enkelt vill komma igång med att använda Inkassogram mer kontinuerligt. Genom våra funktioner Import, WidgetAffärssystem- eller API integration kan du enkelt välja det sätt som passar dig bäst.

Kom igång med Inkassogram Connect

NYHET! Nu erbjuder vi gratis fakturering via Waya

Med Wayas tjänst Fakturaservice, kan du låta oss ta hand om din fakturering. Du sparar tid och pengar eftersom du slipper fakturera, hantera post och pricka av inkomna betalningar. Vi erbjuder sömlös överföring till Inkassogram.

Kom igång med Waya’s fakturaservice

Vit schysstare-badge-03
FilmClip-03

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.