Schysstare påminnelse & inkasso

Vad menar vi med det?

Inkassogram erbjuder en schysstare påminnelse- och inkassohantering. Här förklarar vi vad vi menar med schysstare inkasso och hur vi vill hjälpa alla företagare att få snabbare betalt och bibehålla sina kundrelationer.

Behåll goda kundrelationer genom att använda Inkassogram
Alla företag är beroende av att behålla goda relationer till sina kunder. Av rädsla att störa relationerna är det många företag som avstår från att skicka påminnelser eller inkasso när betalningen uteblir. Det tycker vi är synd, eftersom ökad likviditet ger större trygghet och handlingsfrihet i företaget.

Vi tror också att de allra flesta människor och företag vill göra rätt för sig. Därför är Inkassogram utformat för att maximera möjligheten för gäldenären (den som är skyldig dig pengar) att betala. Att alltid bifoga en kopia av originalkravet med påminnelsen eller inkassokravet och att alltid använda A-post vid utskick är enkla åtgärder som ger gäldenären mer tid att agera och skapar en positiv känsla gentemot dig som leverantör.

Genom att skicka ut ett Final notice-brev, som är en sista uppmaning att betala fakturan, minskar vi effektivt mängden ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten och öppnar för en konstruktiv dialog med din kund. Självklart håller Inkassogram dessutom alltid en trevlig ton i såväl brev som i kundsupporten.
Det tycker vi är schysst.

 

inkassogram film

 

Det är enklare att använda Inkassogram
Många småföretagare upplever att det är krångligt att använda de tjänster traditionella inkassoföretag erbjuder. Inkassogram har digitaliserat inkassohanteringen, vilket innebär att det är lätt att ladda upp ärendena via vår smartphone-applikation eller hemsida, sen sköter vi resten.
Det tycker vi är schysst.

Det är gratis att använda Inkassogram
Det betyder att vi inte tar ut någon avgift av dig som använder Inkassogram för att skicka påminnelser eller inkasso. Du behöver inte heller teckna någon form av avtal eller abonnemang hos oss för att använda tjänsten. Skicka ett ärende eller många – det är fortfarande gratis. Inkassogram finansieras enbart av de lagstadgade avgifter som gäldenären åläggs vid inkasso.
Det tycker vi är schysst.

 

Skapa ett konto – Gratis


Vill du lära dig mer om inkasso kan du läsa mer på vår Inkassoskola