Inkassogram Om Inkassogram AB

Om Inkassogram AB

För oss som mångåriga företagare och entreprenörer blev det en ögonöppnare när vi fick klart för oss att hela 98 procent av Sveriges företag är småföretag och att var femte utskickad faktura inte betalas i tid. Ytterst få av de små företagen vågar skicka betalningspåminnelse eller inkassokrav av rädsla för att tappa kunder.

Samtidigt vet vi av egen erfarenhet att det är just de mindre företagen som är mest beroende av att få betalt i tid. Det är ju kassaflödet som avgör om man har råd att betala lön, skatt, sociala avgifter, försäkringar, och inte minst – sina egna leverantörsfakturor. Större företag som varit verksamma en längre tid har oftare hunnit bygga upp en buffert och är därmed inte lika känsliga för tillfälliga dippar i likviditeten.

Att man inte vill störa en kundrelation är ett skäl till varför man inte använder inkassotjänster. Men vi upptäckte några till, bland annat krav på volymer, höga avgifter och manuell hantering som ger generellt långa handläggningstider.

Vi såg ett behov av att modernisera branschen och skapa en inkassotjänst som fungerar för alla Sveriges företagare oavsett volym. Lösningen blev Inkassogram. En enklare inkassotjänst som alltid är tillgänglig via webben eller i vår app. En schysstare inkassotjänst som med betalningspåminnelse, inkassokrav och vårt unika final notice-brev hjälper dig att vårda din kundrelation. En gratis och helt automatiserad inkassotjänst som du använder hur mycket eller lite du vill.

Inkassogram grundades mars 2015 av Niclas Josefsson, Jörgen Fredman, Simon Stål och Jesper Sundström och bygger på Berazy ABs (publ) plattform som lanserades 2010. Inkassogram har idag ett flertal investerare bakom sig däribland Berazy AB (publ), Spintop Ventures, NovaTelligence AB mfl.

 


Inkassogram i media

Här kan ni läsa mer om Inkassogram i media. 

Dagens Industri, 12 Maj 2016

 

Expressen, 12 Maj 2016

 

BREAKIT, 12 Maj 2106

 

Starta & Driva Företag, 22 Mars 2016

 

BREAKIT, 1 Juli 2016

Här finner du några av våra kunder

Vi har idag över 1000 företagare i blandade branscher som aktivt använder Inkassogram för sin kravhantering, prova du också!

Inkassogram kunder Inkassogram kunder Inkassogram kunder Inkassogram kunder Inkassogram kunder

 

quote Inkassogram