Om Inkassogram

Inkassogram®️ är ett varumärke och tjänst som ägs av Waya Finance & Technology AB.

Anledningen till namnet Inkassogram , är att mottagaren direkt skall förstå att åtgärd måste vidtas. Tydlighet är mycket viktigt för oss.

Inkassograms syfte är att hjälpa fakturautställaren att få betalt och hjälpa fakturamottagaren att snabbt kunna betala, med all information som behövs. Vår metodik är vi ensamma om på marknaden.

Vi trycker alltid originalfakturan på baksidan av påminnelsen, inkassokravet & Final notice brevet, för att förenkla betalning. Fakturamottagaren skall alltid veta exakt vad hen betalar för, utan att behöva logga in hos någon.

Vi skickar alltid ut ett, unikt för branschen, ”Final notice”, istället för att direkt skicka ett betalningsföreläggande till Kronofogden. Vi har hittills minskat antal betalningsförelägganden till Kronofogden med över 66%.

Final notice är ett informativt brev som gör gäldenären uppmärksam på att nästa steg i processen är ett betalningsföreläggande till Kronofogden. Detta kommer att medföra betydligt högre kostnader och dess påverkan på gäldenärens kreditvärdighet.

Vi förklarar att vi gärna får kontakt med fakturamottagaren, för att reda ut ev. fel och möjligheten att snabbt kunna betala fakturan. Allt för att vi skall slippa skicka kravet till Kronofogden.

Inkassogram varumärket används i fakturans liv med start från Inkassoåtgärd. Inkassogram varumärket används även i vår kommunikation gällande de juridiska tjänster, som Inkassogram erbjuder sina kunder, för att få hjälp med sina fordringar.

Vi fortsätter vårt arbete med att förenkla betalningar och minska räntor och avgifter för kunderna. Med en kundnöjdhet på över 96,4% under 2019, vet vi att vi kan göra mer, varje dag.

Med vänlig hälsning
Niclas Josefsson – Grundare