Inkassogram – Etiska regler & Policys

Inkassogram har, i egenskap av inkassobolag med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, ett antal regler och krav att förhålla sig till. Det handlar bland annat om inkassolagen, lagen om penningtvätt mm. För att möta dessa krav har vi regler och policys som du som kund och användare av våra tjänster måste ta del av och acceptera för att få tillgång till våra tjänster.

Nedan hittar du länkar till våra vi villkor och policys.

Kundbedömningspolicy

Integritetspolicy

Etiska regler

Webbpolicy

Klagomålspolicy