Inkassogram - Så här fungerar det

Så här fungerar det

En komplett och schysstare kravhantering

Inkassogram är en komplett och schysstare kravhanteringstjänst. Ni kan antingen välja att starta lite ”mjukare” med en betalningspåminnelse eller direkt med ett inkassokrav. Vid utebliven betalning efter att inkassokravet förfallit, skickar vi ut vårt unika final notice brev som är en sista uppmaning för gäldenären att betala sin skuld. Innan ärendet överlämnas till Kronofogden kommer vi att kontakta er med en förfrågan.

tidslinje-161201-01@2x

Inkassogram erbjuder ett flertal premium-tjänster som är automatiskt kopplade till vårt flöde. Med vår E-stämningstjänst kan du skicka en stämningsansökan till ett fast pris. Om gäldenären inte kan betala sin skuld på kort sikt erbjuder vi dig att lägga ärendet på efterbevakning vilket innebär att vi förlänger preskriptionstiden för din fordran och aktivt jobbar för att tillsammans med gäldenären hitta en lösning att reglera skulden.

Gratiskonto

Hos Inkassogram skapar du ett gratiskonto utan årsavgifter eller bindningstider. När vi mottagit betalning från din kund, erhåller du alltid kapitalbeloppet och vår intäkt blir lagstadgade avgifter och dröjsmålsränta som läggs på kravet mot din kund. Notera att våra tjänster är momspliktiga, varför vi i samband med utbetalning gör avdrag för moms på våra arvoden. Vid återkallelse av ärenden debiteras du som kund obetalda avgifter och ev. utlägg.

Snabbare

Med Inkassograms tjänst blir din fordran prioriterad och kommer att betalas snabbare. Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.

Schysstare

Genom att använda Inkassogram får du snabbare betalt på ett schysstare sätt. Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på. Du får betalt för dina fordringar och stärker samtidigt relationen till din kund.

Enklare

Vi på Inkassogram brinner för enkelhet. Oavsett om det handlar om små eller stora volymer, kan du snabbt och enkelt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Representerar du ett större företag kan du genom vår digitala verktygslåda Inkassogram Connect välja en automatiserad uppkoppling för en strukturerad kravhantering. Har du små volymer kan du registrera dina ärenden på mindre än 2 minuter via webben eller i vår app.

Säkra betalningar

Alla betalningar görs säkert till och från Inkassograms klientmedelskonto. När Inkassogram har fått fullt betalt för fordran sker utbetalning till ditt bank- eller plusgirokonto. Med utbetalningen följer en avräkningsnota som bokföringsunderlag.

Verifiering via BankID

Inkassogram har inkassotillstånd och står under Datainspektionens tillsyn. Registrering av ärenden sker enkelt och säkert. Användaren verifierar sig och sitt inkassoärende med mobilt BankID.

Flera uppkopplingsmöjligheter för kunder och partners

Representerar du ett större företag och vill använda Inkassogram mer kontinuerligt för en strukturerad kravhantering? Med Inkassogram Connect kan ni som kund eller partner enkelt komma igång med att använda Inkassogram genom att välja bland flera uppkopplingsmöjligheter. Genom våra funktioner Import, Widget, Affärssystem eller API integration kan ni enkelt välja den uppkoppling som passar er bäst.

Kom igång med Inkassogram Connect

 

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.

Waya Fakturaservice!

 

Nu kan du som företagare använda vår kostnadsfria fakturatjänst Waya Fakturaservice direkt i ditt affärssystem. Med Waya 360 automatiserar du hela flödet från fakturadistribution till avprickning av inkomna betalningar och kravhantering. Läs mer på Waya.