Inkassogram

Så här fungerar det

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 30% med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.
Här kan du läsa mer om hur vi gör det.

Snabbare!

Snabbare!

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 30% med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.

Snabbare!

Enklare!

Vi på Inkassogram brinner för enkelhet. Oavsett om det handlar om små eller stora volymer, kan du snabbt och enkelt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav.

Snabbare!

Schysstare!

Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på.

Så ser vi till att du får betalt – steg för steg

Inkassogram är en komplett och schysstare kravhanteringstjänst. Ni kan välja att starta lite "mjukare" med en betalningspåminnelse eller direkt med ett inkassokrav. Vid utebliven betalning efter att inkassokravet förfallit, skickar vi ut vårt unika final notice brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld. Saknas betalning efter att Final Notice förfallit, kan ni välja att låta Inkassogram ansöka om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.

Process

Det här kostar det – för dig och för din kund

Inkassogram delar in inkassoärenden i fyra faser: Inkassoprocess, ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten och sedan ansökan om verkställighet hos kronofogdemyndigheten och/eller efterbevakning. Inkassoprocessen är helt kostnadsneutral för er, Inkassograms arvode är upplupen ränta och de lagstadgade avgifter som i första hand din kund betalar.

Att komma igång

Att starta och ha ett konto hos Inkassogram är helt kostnadsneutralt. Ni får också del av vår personliga kundtjänst när du behöver, samt underlag till er bokföring.

Fasta avgifterKostnad för dig
Startavgift0 kr
Månadsavgift0 kr
Support - handläggning av ärende0 kr
Bokföringsunderlag0 kr

Inkassoprocessen

Hela inkassoprocessen är kostnadsneutral för er. Kostnaden för er kund beror på när denne betalar sin skuld. Det är de avgifter upplupen ränta som utgör Inkassograms arvode.

Inkassogram - InkassoprocessenKostnad för digKostnad för din kund
Betalningspåminnelse (A-post 4-färg, inrikes/utrikes)0 kr60 kr
Inkassokrav (enl. ovan spec.) / Förseningsersättning 0 kr180 kr / 450 kr
Dröjsmålsränta på kapitalbelopp0 krEnligt avtal
Uppläggningsavgift amorteringsplan0 kr170 kr
Avi- och bokföringsavgift amorteringsplan0 kr60 kr
Adminavgift återkallelse inkassouppdrag 50 kr + Obetalda avgifter + ev. ränta0 kr

Ansökan om betalningsföreläggande.

Saknas betalning efter att Final Notice förfallit, kan ni välja att låta Inkassogram ansöka om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten skickar ett brev (föreläggande) till den ni vill får betalt av. I brevet finns ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) som personen/företrädare för företaget/personen skall skriva under och skicka tillbaka.

Ansökan om verkställighet.

Efter det att utslag har meddelats kan ni välja att låta Inkassogram ansöka om verkställighet (utmätning). Verkställighet innebär att kronofogdemyndigheten tar beslut om utmätning och om utmätningsbara tillgångar finns, kan ni få ta del av utmätningen.

Inkassogram - process hos KFMKostnad för digKostnad för din kund
Ansökningsavgift betalningsföreläggande KFM 0 kr300 kr
Ombudsarvode betalningsföreläggande KFM0 kr380 kr
Ansökningsavgift verkställighet KFM 0 kr600 kr per år
Avgift extern delgivning 0 kr1 250 kr
Återkallelse av Inkassoärende Avgifter och ombudsarvode enl. ovan + ev. ränta0 kr

Tilläggstjänster

I det ovanliga fallet att betalning inte skett heller efter den summariska processen så kan vi hjälpa dig med ärendet även efter detta, bevaka fordran i en konkurs samt hantera eventuella tvister i Tingsrätten.

Inkassogram – Juridiska- och EfterbevakningstjänsterKostnad för dig
Efterbevakning40% av kapitalbelopp
Återkallelse efterbevakning Avgifter i inkasso- och summarisk process + provision enl. ovan
Anmälan och bevakning av fordran i konkurs, företagsrekonstruktion.1 650 kr
Anmälan och bevakning av skuldsanering.450 kr
Hantering av tvistiga ärenden i Tingsrätten Fast avgifter, från 5 900 kr

Ta tag i era obetalda fakturor redan i dag!

Har du intäkter som väntar och vill förbättra ditt företags likviditet? Ta det första steget mot fler betalda fakturor genom att registrera dig via länken nedan.

Skapa konto

Önskar ni mer information kan ni chatta med oss nere till höger på sidan eller ringa vår kundtjänst på 08 400 296 00.

Inkassoskolan

De flesta företag vill göra rätt för sig, men obetalda fakturor är ändå ett utbrett problem. Uppskattningsvis 25% av alla svenska fakturor betalas inte i tid, vilket riskerar att resultera i stora onödiga förluster för företag. Den som använder påminnelser och inkasso på rätt sätt kan undvika detta och i snitt minska betalningstiden med 30%.

Vill du veta mer om inkasso och schyssta villkor finns nedanstående inkassoskola.


SEB
SEB
Webhallen
Aspia
Hemnet
BankID

Snabbt och säkert med BankID

Skapa konto