Schysstare påminnelse och inkasso

Registrera dina obetalda kundfakturor eller avier och skicka ut påminnelser och inkassokrav helt gratis. Vårt Final notice-brev är ett sätt som gör oss schysstare och bibehåller din kundrelation. Vi hjälper idag över 1 500 kunder med schysst och gratis kravhantering. 

Skapa gratiskonto Skicka Inkassogram


>> Har du många krav och vill jobba integrerat?

Enklare

Vi på Inkassogram brinner för att förenkla inkassobranschen. Oavsett om det handlar om små eller stora volymer, kan du snabbt och enkelt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Representerar du ett större företag kan du genom vår digitala verktygslåda Inkassogram Connect välja en automatiserad uppkoppling för en strukturerad kravhantering. Har du små volymer kan du registrera dina ärenden på mindre än 2 minuter via webben eller i vår app.

Schysstare

Inkassograms ambition är att dina kunder ska kunna betala sin skuld så snabbt som möjligt och slippa hamna hos Kronofogden. Därför skickar vi våra krav alltid med A- post, bifogar originalfakturan på baksidan av våra kravbrev och skickar ut ett final notice-brev innan du erbjuds att ta ärendet vidare till kronofogden. Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på. Du får betalt för dina fordringar och stärker samtidigt relationen till din kund.

Gratis

Du skapar ett gratiskonto utan årsavgifter och bindningstider. I gratistjänsten ingår utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav samt ett final notice brev. Vid slutbetalning erhåller du alltid kapitalbeloppet och vår intäkt blir lagstadgade avgifter och dröjsmålsränta som läggs på kravet mot din kund. Notera att våra tjänster är momspliktiga, varför vi i samband med utbetalning gör avdrag för moms. Vid återkallelse av tvistiga ärenden debiteras du som kund obetalda avgifter och ev. utlägg.

Snabbt, enkelt och säkert med