Klagomålspolicy

Hjälp oss att bli bättre! Inkassogram AB arbetar ständigt för att förbättra vår service samt att ge alla som kontaktar oss ett regelrätt bemötande.

Om du har synpunkter eller klagomål avseende vår hantering är du välkommen att kontakta oss via e-post: klagomal@inkassogram.se. Vi hanterar klagomål enligt intern klagomålspolicy vilket innebär att ditt ärende kommer att utredas sakligt och effektivt. Du kommer att få återkoppling så fort utredningen är klar. Om din invändning gäller ett specifikt ärende, exempelvis att du inte beställt varan, eller att du av någon anledning inte är betalningsskyldig, ska du i första hand kontakta vår kundtjänst enligt kontaktuppgifter som anges i brevet du mottagit från oss.

Den informationen du behöver lämna vid ett klagomål är följande:

Om du anser att du behöver opartisk information kring finansiella instituts skyldigheter kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig hos Inkassogram AB prövat ditt ärende kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan också vända dig till allmän domstol. Observera att tvister angående ett halvt prisbasbelopp kan hanteras som ett förenklat tvistemål, desto större belopp som är föremål för tvisten desto viktigare är det att utreda möjligheten till framgång i en aktuell rättegång. Du bör undersöka om du har någon aktuell försäkring som kan lämna ersättning för eventuella advokatkostnader eller om du kan få ersättning via allmän rättshjälp.

När du skickar ett klagomål till oss godkänner du samtidigt att Inkassogram AB bearbetar de personuppgifter som du lämnar vid ditt klagomål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till behörig fordringsägare, myndigheter samt adderas till befintliga ärenden du har hos oss. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år efter skriftlig undertecknad begäran erhålla utdrag ur vårt system för säkerställande av vilka uppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är Inkassogram AB. Om du finner att någon uppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant är du välkommen att kontakta oss för att begära att uppgifterna rättas eller raderas.