Inkassogram - Har du fått ett Inkassogram?

Har du fått ett Inkassogram?

Vi gör det enkelt för dig att betala i tid

Har du fått ett Inkassogram från oss betyder det att vi har fått i uppdrag att ta betalt för en förfallen fordran. Ett Inkassogram kan antingen vara en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav. De uppgifter du behöver för att betala finns i Inkassogrammet du har fått från oss.

Så här betalar du din skuld:

Genom att betala före förfallodagen undviker du ytterligare lagstadgade avgifter och krav. Alla uppgifter som behövs för att betala finns på betalningspåminnelsen eller inkassokravet du har fått från oss. På Mina sidor kan du enkelt se status, verifiera inbetalningar och eventuellt bestrida ditt krav.

 

Logga in på Mina sidor

 

Har du blivit uppringd, fått ett sms eller ett mejl?

Det är för att vi vill komma i kontakt med dig för att hjälpa dig att hitta en lösning på ditt ärende. Vi nås på tel. 08-400 296 00, mejl kundtjanst@inkassogram.se eller chatta med oss direkt på hemsidan.

Inkassogram har infört automatiserade telefonsamtal för att påminna om förfallna fakturor. Inkassograms betalningspåminnelseanrop kommer från 08-403 047 23.

Jag vill betala, hur gör jag?

Du kan enkelt logga in på Mina sidor för att hitta ditt eller dina ärende. Du anger det OCR-nummer som finns på ärendet som referens. Betalningsmottagare: Inkassogram/Klientmedel Bankgiro: 498–4407

Jag kan inte betala allt direkt, kan man lägga upp en avbetalningsplan?

Kontakta oss på tel. 08-400 296 00, mejl kundtjanst@inkassogram.se eller chatta med oss direkt på hemsidan så hjälper vi dig att hitta en lösning.

 

FAQ – Frågor och svar

De vanligaste frågorna besvaras i vårt FAQ.

 

Utebliven betalning
En betalningspåminnelse kommer  att bli föremål för inkassoåtgärder från vår sida om den förblir obetald.

Ett inkassokrav kommer att bli ett ärende hos Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande som följd.

Ett ärende hos Kronofogdemyndigheten innebär att nya kostnader uppstår. Du är enligt lag skyldig att betala dessa kostnader.

I förlängningen kan det innebära att en så kallad betalningsanmärkning kan komma att registreras.

 

Vad händer när jag fått ett inkassokrav?

Det här händer om du betalar:
Om du betalar både kapitalskuld, ränta och kostnader inom åtta dagar så avslutar Inkassogram ärendet.

Om du vill betala men inte kan:
Om du inte kan betala hela skulden inom åtta dagar bör du snarast höra av dig till Inkassograms kundtjänst.

Vi har möjlighet att hjälpa dig med en avbetalningsplan. Det är oerhört viktigt att du tar kontakt med Inkassogram direkt. I de flesta fall finns det möjlighet att flytta förfallodatumet på kravet och därmed också undvika att ytterligare inkassoåtgärder vidtas och att ditt ärende i värsta fall överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Kan du inte betala hela skulden på en gång?
Det är oerhört viktigt att du tar kontakt med oss på Inkassogram direkt. I de flesta fall finns det möjlighet att flytta förfallodatumet på kravet och därmed också undvika att ytterligare inkassoåtgärder vidtas och att ditt ärende i värsta fall överlämnas till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande.

Det här händer om du inte betalar:
Du har åtta dagar på dig att betala eller inkomma med invändningar. Tiden räknas från den dag inkassokravet är utskrivet. Eftersom du kan betala på den åttonde dagen väntar vi ytterligare ett par dagar efter förfallodagen innan vi vidtar nya åtgärder.

Om du inte betalar eller hör av dig inom den angivna tiden kommer ärendet att lämnas till Kronofogdemyndigheten för en ansökan om betalningsföreläggande. Vid en ansökan tillkommer ytterligare kostnader, minst 680 kronor, som du är skyldig att betala. En ansökan om betalningsföreläggande innebär för ett företag att den syns vid en kreditupplysning.

När Kronofogdemyndigheten godkänt vår ansökan kommer de att skicka dig ett föreläggande till dig. Om du fortfarande inte betalar kommer Kronofogdemyndigheten att utfärda ett utslag. Ett utslag innebär att Kronofogdemyndigheten fastställer kravet.

Det innebär att en så kallad betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen. Detta gäller för både företag och privatpersoner.

Betalar du fortfarande inte när Kronofogdemyndigheten har utfärdat ett utslag och fastställt skulden kommer vi lämna en begäran om verkställighet till Kronofogdemyndigheten exekutiva avdelning.

När vi gör en sådan begäran kommer Kronofogdemyndigheten att göra utmätning i lös och/eller fast egendom. Detta kan göras på flera olika sätt. Vid en ansökan om verkställighet tillkommer ytterligare minst 600 kronor i kostnader. Pågår utmätningsprocessen under längre tid tillkommer en avgift på 600 kronor per år.

Även dessa avgifter kommer att belasta dig som gäldenär och läggas till din skuld.