Sälj inte dina fakturor i onödan!

Hör du också till det stora antal småföretagare som med jämna mellanrum blir kontaktad av factoringbolag som vill köpa dina fakturor för att ge dig snabbare kontanter? Här visar vi hur du kan förbättra likviditeten genom att istället använda dig av inkasso på ett smart sätt.

I Sverige betalas var fjärde faktura för sent. Samtidigt tycker många företagare att det är dyrt och krångligt att använda sig av de befintliga inkassotjänsterna. Vinsten blir helt enkel för liten i förhållande till arbetsinsatsen.

Factoring innebär att du säljer dina fakturor till ett finansbolag. Du får då en större andel av fakturans värde insatt på ditt konto. Det kan självfallet vara praktiskt vid enstaka tillfällen då behovet av likvida medel är akut. Däremot bidrar det inte till att förbättra ditt företags likviditet på lång sikt, eftersom du i praktiken bara tidigarelägger en del av intäkterna. Du får också en osäkerhet i likviditeten eftersom du får den resterande delen av fakturabeloppet först då kunden betalt fakturan till factoringbolaget. Du själv har ingen insyn eller påverkan i den pågående processen och kan därmed inte vårda din kundrelation.

Genom att istället arbeta systematiskt med en effektiv kravhanteringsprocess markerar du direkt att avtalat betalningsdatum gäller och att du är beredd att vidta åtgärder om betalningen uteblir. Med utskick av en betalningspåminnelse eller ett inkassobrev efter att fakturan förfallit till betalning kan du snabbt starta processen. Det i sin tur leder till en bättre betalningsmoral bland dina kunder, du kommer generellt att få betalt snabbare än tidigare och likviditeten i ditt företag kommer att bli bättre och mer förutsägbar.

Med Inkassograms digitala påminnelse- och inkassotjänst kan du själv ladda upp de obetalda fakturorna. Systemet skickar sedan ut en påminnelse (om du väljer det), ett inkassobrev och därefter ett så kallat final notice-brev (en sista uppmaning att betala). Tjänsten är helt gratis att använda och finansieras av de avgifter som läggs på skulden och som gäldenären (den som är skyldig dig pengar) måste betala. Den digitaliserade tjänsten är helt automatiserad och håller reda på att rätt brev går ut efter rätt antal dagar. Samtidigt har du själv en god överblick över dina ärenden och vet därmed hur du bäst ska hantera dina kunder för att bygga förtroende och relationer.

Inkassogram är en kostnadsfri onlinetjänst för effektiv kravhantering. Läs mer och prova själv!

 

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?