Betalningsföreläggande och summarisk process

Vad menas med ”summarisk process” och hur går den till?

När ett Final Notice-brev, som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, har förfallit kommer du som borgenär att få en fråga om du vill att ärendet hanteras vidare enligt den så kallade summariska processen hos kronofogdemyndigheten. Här berättar vi vad det innebär för dig och din kund.

Den summariska processen är en enkel och förhållandevis snabb process som är avsedd för otvistiga betalningsanspråk, det vill säga att det är tydligt att ditt anspråk är riktigt.

Processen startar med att Inkassogram, som ombud för ditt företag (kallas här sökande), ansöker om hjälp hos kronofogdemyndigheten att driva in skulden. Det finns tre olika förfaranden:

Ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning ska innehålla de krav företaget har och grunden för varför kronofogdemyndigheten ska godkänna det.

När kronofogdemyndigheten tagit emot en godkänd ansökan får din kund (kallas här svarande) ett föreläggande att betala eller på annat sätt fullgöra sina skyldigheter. I första steg, delger kronofogden den svarande om att vi ansökt om betalningsföreläggande. Det görs oftast genom att kronofogden skickar ut ett föreläggande tillsammans med ett delgivningskvitto. Om svarande av någon anledning inte har fått del av handlingen eller inte skriver under och skickar tillbaka delgivningskvittot, fortsätter kronofogden med att delgivningen sker personligen då en delgivningsman åker ut för att lämna över handlingarna och få en underskrift.

Om svarande är ett företag finns det andra sätt för delgivningsförfarandet. Delgivning av handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar eller aktiebolag kan även ske genom s.k. särskild delgivning med juridisk person. Det innebär att föreläggandet skickas utan krav på kvittens till den adress som den juridiska personen har registrerat hos Bolagsverket. I samband med att brevet skickas blir företaget delgivet. Detta gäller dock inte personer med enskild firma.

Nästa steg är att den svarande har möjlighet att yttra sig om betalningsföreläggandet och kravet och därmed bestrida – invända – inom en viss tid.

Om den svarande bestrider yrkandet kan målet på begäran av sökande överlämnas till tingsrätten för att inleda ett stämningsförfarande.

Om den svarande inte bestrider kommer kronofogdemyndigheten fastställa ditt yrkande i ett utslag, ett bevis om att kravet är korrekt.

När utslaget fastställts är nästa steg att gå vidare med en ansökan om verkställighet vilket innebär att kronofogdemyndigheten verkställer det som beslutats i utslaget. Om kravet avser pengar görs en undersökning över den svarandes tillgångar och därefter en eventuell utmätning.

Inkassograms biträde agerar som ditt ombud genom hela processen och sköter alla kontakter med kronofogdemyndigheten och i förekommande fall tingsrätten.

Hantering av den summariska processen är en tilläggstjänst och ingår inte i den kostnadsfria Inkassogram-tjänsten.

Vill du veta mer om hur Inkassogram kan hjälpa dig med den summariska processen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?