Vanliga frågor om Inkassogram

Många är osäkra på vad som gäller när man vill driva in obetalda fordringar och hur Inkassogram fungerar. Här besvarar Fakturerings- och Inkassoskolan några av de vanligaste frågorna som kommer till Inkassograms kundtjänst om hur Inkassogram fungerar. 

När och hur betalas pengarna ut från Inkassogram?

Inkomna betalningar betalas vanligtvis ut en gång i veckan från Inkassograms klientmedelskonto till ett av dig angivet konto. I samband med utbetalningen får du en avräkningsnota med detaljerad information som en PDF till din e-postadress. Avräkningsnotan är ditt bokföringsunderlag.

Vad är en avräkningsnota?

En avräkningsnota skickas alltid ut till din e-post adress i samband med en utbetalning från Inkassogram. Här redovisas de ärenden som blivit betalda med information om inkomna belopp, Inkassograms arvoden, moms på arvoden och de belopp som är aktuella för utbetalning. Vi vill uppmärksamma dig på att Inkassograms tjänster är momspliktiga, varför det i redovisningsunderlaget från oss finns ingående moms upptagen som en post. Momsbeloppet är skillnaden mellan din kapitalfordran och beloppet du har fått utbetalt från oss. Den ingående momsen skall du redovisa i din momsdeklaration.

Vad är Mina sidor?

Vi rekommenderar att du registrerar dig på Mina sidor. Här kan du som kund följa och administrera dina inkassoärenden, till exempel:

Mina sidor är under utveckling och nya funktioner som förenklar din kravhantering kommer att lanseras löpande.

Hur skapar man flera användare?

Flera användare skapas enkelt på Mina sidor av administratören, dvs. den person som registrerade kontot hos oss och som har tillstånd att företräda företaget gentemot Inkassogram.

Klicka här för att logga in på Mina sidor. 

Hur ser jag status i mina Inkassogram-ärenden?

På Mina sidor får du en tydlig överblick över aktuell status för dina ärenden. För att se en fördjupad information klickar du på det specifika ärendet. I ärendebilden ser du ytterligare information som t.ex. inkomna betalningar, utskickade kravbrev, aktuella förfallodatum samt aktuellt skuldsaldo.

Har du frågor som inte besvaras på Mina sidor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via kundtjanst@inkassogram.se eller 08-400 296 00.

En gäldenär har betalat direkt till mig, vad gör jag?

Om gäldenären betalar hela eller delar av sin skuld direkt till dig, kan du enkelt registrera betalningen och uppdatera ditt krav hos oss via Mina sidor. För att registrera en inbetalning klickar du upp det specifika ärendet och klickar på knappen ”Registrera betalning” i ärendebilden och följer instruktionerna.

Hur avslutar jag ett ärende?

Skicka ett meddelande till kundtjanst@inkassogram.se med ärendets OCR nummer och ett kort meddelande om att du önskar avsluta ärendet. Vänligen observera att mailet ska skickas från samma e-post adress som du angav i samband med registrering av ditt konto. Vi vill också uppmärksamma dig på att du som borgenär kan bli debiterad eventuella obetalda kostnader i samband med att ett ärende avslutas. 

Jag har skickat in ett ärende till er där jag har missat att jag har fått betalt, hur gör jag?

Ett felaktigt ärende måste avslutas. Skickar ett meddelande till kundtjanst@inkassogram.se med ärendets OCR nummer och ett kort meddelande om att du önskar avsluta ärendet. Vänligen observera att mailet ska skickas från samma e-post adress som du angav i samband med registrering av ditt konto. Vi vill också uppmärksamma dig på att du som borgenär kan bli debiterad eventuella obetalda kostnader i samband med att ett ärende avslutas.

Varför tar Inkassogram en kreditupplysning?

För att Inkassogram skall kunna genomföra ditt uppdrag på ett korrekt och så smidigt sätt som möjligt hämtar vi information om gäldenären från olika källor. Detta görs i syfte att få en bild av dennes ekonomiska status och vilka förutsättningar som finns för att få hitta en lösning för en fordran.

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan!

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?