Efterbevakning

Hur fungerar Inkassograms Efterbevakningstjänst?

Om inkassoåtgärderna blir resultatlösa och er fordran kvarstår som obetald är det att betrakta som en kundförlust men det innebär inte att er kund är befriad från sitt betalningsansvar.

Om vi gör bedömningen att er kund inte kan betala, trots vidtagna inkassoåtgärder, kommer vi att rekommendera att ni lägger ärendet på efterbevakning hos oss istället.

Detta kan bli aktuellt om er kund redan har ett stort skuldsaldo hos Kronofogden eller har många betalningsanmärkningar. Efterbevakning innebär rent praktiskt att vi håller er fordran aktuell genom att skicka ut nya kravbrev. Vi följer även upp med att ringa och maila er kund med jämna mellanrum. Vi arbetar aktivt och efter eget gottfinnande i syfte att säkerställa betalning och kontrollerar löpande gäldenärens betalningsförmåga och vidtar preskriptionsavbrytande åtgärder. Preskriptionstiden för konsumentfordringar och fordringar riktade till företag är vanligtvis på tre respektive tio år.

En stor fördel med efterbevakning är att era obetalda fordringar inte riskerar att falla i glömska. Er kunds ekonomiska situation kan när som helst förändras, och då är det viktigt att försöka driva in skulden på nytt vilket vår efterbevakningstjänst hjälper till med.

Inkassograms ersättning för efterbevakning utgörs av provision enligt vid var tid gällande avtal.

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?