Hantering av bestridanden

I det här avsnittet av vår Fakturerings- och Inkassoskola skall vi prata om gäldenärens bestridande av ett krav på betalning. Ett bestridande kan inkomma var som helst under processen – från det att gäldenären mottagit fakturan till det att ärendet har skickats till betalningsföreläggande hos kronofogden. Bestrider gäldenären stoppas ärendet oavsett var i processen det befinner sig.

Bestridande av krav som gäldenären anser felaktigt skall i första hand ske skriftligt, men det finns inget juridiskt hinder för att bestridandet framförs på annat sätt, exempelvis per telefon, sms, e-post etc. Ett bestridande av ett krav bör göras på saklig grund. En faktura som har bestridits hos dig som borgenär får inte överlämnas till Inkassogram för inkassoåtgärder. Samtliga tvistiga ärenden som registreras hos Inkassogram och som avslutas debiteras dig som borgenär enligt gällande allmänna villkor.

Exempel på saklig grund är att produkten som beställts inte levererats, att den är reklamerad eller att den redan är betald. En tjänst har utförts felaktigt, ofullständigt eller inte alls på det sätt som avtalats. Är en fordran bestriden av gäldenären skall den betraktas som tvistig.

Tvistighet innebär att det inte råder enighet om riktigheten i fordringsägarens fordran. Tvisten kan gälla antingen hela fordran eller enbart en del av denna. Tvisten kan också gälla brister i leveransen av tjänsten eller vara eller dylikt. En tvistig fordran där borgenären och gäldenären inte kan enas, kan på uppdrag av borgenären handläggas av Inkassogram som en stämningsansökan vid tingsrätt. En sådan fordran kan inte enligt god inkassosed överlämnas till kronofogden och ansökan om betalningsföreläggande.

Det är generellt sett vanligt att gäldenären bestrider krav på betalning som framförs. Inte sällan uppstår situationer där ord står mot ord. I en sådan situation är det alltid viktigt att finns dokumentation i ärendet. Det kan vara avtal, bekräftelser på leveranser, tilläggsbeställningar etc. Med en bra dokumentation har vi goda förutsättningar att driva ärendet vidare i processen med framgång.

Mer information om processen för stämning hos tingsrätten och vår priser för vår e-stämningstjänst hittar du här.

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?