Hur fungerar Waya score?

När din kund varken har betalat på inkassokravet eller vårt Final notice brev kommer du att få en förfrågan om betalningsföreläggande. I samband med denna förfrågan presenterar vi ett Waya scorevärde som utvecklats tillsammans med vår partner som är experter på person- och företagsdata.

När en faktura inte betalas i tid är det viktigt att agera snabbt. Med hjälp av vår påminnelse- och inkassotjänst följer vi enkelt upp dina obetalda fakturor men faktum är att i vissa fall kan eller vill inte kunden betala även om denne fått ett kravbrev. Med hjälp av vårt unika Waya score får du ett underlag som hjälper dig att ta rätt beslut.

Vårt scorevärde baseras på kundens nuvarande situation och kan förändras från dag till dag. Waya score är ett kraftfullt verktyg som säkerställer en effektiv inkassohantering. Scorevärdet baseras på flertalet olika parametrar såsom storleken på skulden, kundens betalningshistorik, skuldsaldo hos Kronofogden samt inkomst och tillgångar. Scorevärdet indikerar kundens förmåga att betala och presenteras som “Hög” eller “Låg” där ett högt scorevärde tyder på att det finns en hög sannolikhet för betalning och ett lågt scorevärde innebär att sannolikheten för betalning är låg.

Vår rekommendation vid ett högt scorevärde är att ta vidare åtgärder i form av ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att fastställa din fordran i ett utslag alternativt verkställa utslaget. Du kan läsa mer om den summariska processen här. Vid ett lågt scorevärde är vår rekommendation att istället lägga ärendet på Efterbevakning hos oss. Du kan läsa mer om vår efterbevakningstjänst här.

Vid undantagsfall när ett scorevärde saknas är du välkommen att kontakta vår kundsupport som hjälper dig att ta fram ett beslutsunderlag med all information du behöver.

 

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?