Goda kundrelationer

Inkasso & goda kundrelationer

När vi frågar företagare varför de inte använder sig av möjligheten att driva in sina fordringar med hjälp av inkasso svarar många att de inte vill störa en i övrigt fungerande kundrelation.

Det är förståeligt. De flesta är beroende av sina kunder, att de återkommer och att de rekommenderar ens varor eller tjänster till andra. Så, vad händer om man ändå skickar någons skuld till inkassohantering?

Vår erfarenhet är att ytterst få, om ens något, samarbete sägs upp som en följd av en professionellt genomförd kravhantering. De allra flesta människor och företag vill göra rätt för sig och är väl medvetna om att de har en skuld att betala. Det är ofta frågan om ett tillfälligt likviditetsproblem, eller något så enkelt som att fakturan har kommit bort och man har glömt att be om en ny.

Genom att föra en dialog med gäldenären, genom att alltid skicka med en kopia av ursprungskravet, genom att alltid hålla en trevlig ton och genom att alltid använda A-post vid utskick maximerar vi gäldenärernas möjlighet och deras vilja att betala ökar. Det i sin tur gör att ditt krav prioriteras, vilket leder till snabbare betalning än med traditionell inkasso – eller ingen inkasso.

Det här var del två i Inkassoskolan. I nästa del kommer vi att tala mer om hur du kan använda inkasso på ett smart sätt.

 

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?