Tips för bättre och säkrare affärer

Ingen vill göra dåliga affärer eller ligga ute med obetalda fakturor. I detta avsnitt av vår Fakturerings- och Inkassoskola delar vi med oss av några tips för att förbättra sina chanser att få sina fakturor betalda i tid och samtidigt minska risken att göra affärer med osäkra betalare.

Skriv avtal med dina kunder

Det behöver inte vara långa komplexa texter. Däremot, gärna en kort inledning där det framgår “andemeningen” i avtalet och varför det har skrivits. Det är viktigt att att få med, vad som har beställts, förutsättningarna för arbetets genomförande, när beställning gjordes, när leverans skall ske och hur betalning skall ske. Avtalet undertecknas av båda parter. Görs det ändringar i beställningen eller tillägg “under vägen”, skall dessa dokumenteras och undertecknas på samma sätt. Dokumentera arbetet, mobilkameran är ett utmärkt verktyg. Uppstår en tvist är dokumentation och tydliga bilder ovärderligt.

Ta en kreditupplysning på din kund

Ta en kreditupplysning på din kund inför en ny större affär eller en på ny kund som du inte har en tidigare relation till. Tveka inte för att begära förskottsbetalning från dina kunder med dålig kreditvärdighet. Ta en kreditupplysning på dina återkommande kunder. Skapa en intern rutin så att det görs regelbundet. Det kan vara så att din kund har hamnat i betalsvårigheter utan att du som leverantör märker det.

Tydliga rutiner för fakturering och kravhantering

Skapa tydliga och enkla rutiner för fakturering och kravhantering. Dina fakturor skall vara tydliga och lättlästa. Det får aldrig vara oklart vad som fakturerats din kund. Det skall tydlig framgå vilka betalningsvillkor du tillämpar och att du debiterar förseningsavgift och dröjsmålsränta vid sen betalning.

Debitering av ränta görs i ett förebyggande syfte eftersom avtalad dröjsmålsränta leder till att din fordran prioriteras hos din kund och betalas snabbare. För att få önskvärd effekt är den allmänna rekommendationen en räntesats om 24% per år med hänsyn taget till dagens ränteläge.

Vad är fördelarna med att använda Inkassogram?

Det är alltid en fördel att använda ett externt företag som stöd för din kravhantering. Kommer en betalningspåminnelse från ett externt företag prioriteras dessa alltid när likviden inte räcker. Vi på Inkassogram är specialister på det vi gör. Du som vår kund är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Om betalning uteblir är det viktigt att agera snabbt. Skicka inte flera betalningspåminnelser. När betalning uteblir är det ofta ett tecken på att din kund har likviditetsproblem och andra obetalda skulder. I en sådan situation är en erfaren samarbetspartner ovärderlig.

Genom att använda Inkassogram kan du skapa en tydlig rutin för dina obetalda fordringar. Inkassogram är en komplett och schysstare kravhanteringstjänst. Du kan antingen välja att starta lite ”mjukare” med en betalningspåminnelse eller direkt med ett inkassokrav. Vid utebliven betalning efter att inkassokravet förfallit, skickar vi ut vårt unika final notice brev som är en sista uppmaning för gäldenären att betala sin skuld. Innan ärendet överlämnas till Kronofogden kommer vi att kontakta dig med en förfrågan.

 

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?