Vanliga frågor om kravhantering

Många är osäkra på vad som gäller när man vill driva in obetalda fordringar och hur Inkassogram fungerar. Här besvarar Fakturerings- och Inkassoskolan några av de vanligaste frågorna som kommer till Inkassograms kundtjänst. Vi börjar med några generella frågor om kravhantering.

Hur gamla fordringar kan jag kräva?

Det finns egentligen inget utgångsdatum på när man får lov att kräva en fordran såvida den inte har preskriberats enligt preskriptionslagen. Om din fordran avser arbete eller en vara gentemot en konsument är preskriptionstiden tre år. Är din uppdragsgivare ett företag eller en näringsidkare inträder preskription först efter tio år.

Om gäldenären erkänner fordran genom att betala en viss del av skulden, be om en avbetalningsplan eller ta emot en skriftlig faktura eller påminnelse angående skulden innebär det att en ny frist om tre eller tio år inträder och som alltså förlänger den tid man har rätt att begära betalning.

Vad händer när gäldenären har fått ett Inkassogram?

Vad är en avbetalningsplan och hur ansöker gäldenären om en sådan? 

När du registrerar ett nytt ärende hos Inkassogram kan du välja att ge Inkassogram fullmakt att upprätta en avbetalningsplan tillsammans med gäldenären.

Enligt Inkassograms Allmänna villkor löper en avbetalningsplan normalt under maximalt sex månader. Med borgenärens medgivande kan avbetalningsplanen vid behov göras längre. Gäldenären ansöker om avbetalningsplan genom att kontakta vår kundtjänst alternativt genom att logga in på Mina sidor.

I de flesta fall finns det möjlighet att flytta fram förfallodatum på inkassokravet och därmed också undvika att ytterligare inkassoåtgärder vidtas och att ärendet i värsta fall hamnar hos Kronofogdemyndigheten.

Kan jag ta bort resterande avgifter mot gäldenären?

Ja, du kan självklart avsluta ett ärende som inte är slutbetalt av gäldenären. Du som borgenär kommer däremot att debiteras för eventuella resterande obetalda avgifter i ärendet.

Får min kund en betalningsanmärkning om jag skickar ett Inkassogram?

En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar. Det är inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar.

Ett företag får en betalningsanmärkning i samband med att en ansökan om betalningsföreläggande inlämnas till kronofogden. En privatperson får en betalningsanmärkning när kronofogden fastställt betalningsföreläggandet i ett s.k. utslag. Om gäldenären betalar sin skuld innan betalningsföreläggande har ansökts eller fastställts får den ingen betalningsanmärkning.

 

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan!

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?