Så här fungerar moms

I det här avsnittet av Inkassoskolan tar vi upp vad som gäller för moms – eller mervärdesskatt som det egentligen heter.

De flesta varor och tjänster i Sverige är momspliktiga, vilket innebär att det läggs en skatt på varans ursprungliga pris. Om du är privatperson är momsen inkluderad i det totala priset och inget du behöver tänka på att redovisa till skatteverket. När du handlar som privatperson är företagen skyldiga att skriva ut priserna med moms så att man inte blir överraskad när man ska betala sin vara.

För företag blir det lite annorlunda eftersom momsen finns både på det man säljer (utgående moms) och på det man köper (ingående moms). Skillnaden mellan den moms du betalat när du köpt något och den moms du ”fått in” från dina kunder när du sålt något är det du betalar in till – eller får tillbaka från – skatteverket. Momsen är därmed vare sig en intäkt eller en kostnad för dig som företagare.

Om du har en verksamhet där du säljer för betydligt mer än du köper är det viktigt att tänka på att spara pengar så att du kan betala momsen när det blir dags. Momssatsen varierar beroende på typ av vara och tjänst, men den är antingen 6 procent, 12 procent eller 25 procent. Vissa varor och tjänster är helt momsbefriade. På skatteverket.se kan du läsa mer om moms och vad som gäller för just din verksamhet.

När du använder Inkassograms tjänster så skapar du ett gratis konto utan årsavgifter och bindningstider. I gratistjänsten ingår utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav och final notice brev. Inkassograms intäkter är de lagstiftade avgifter, upplupen ränta samt utlägg och andra kostnader som påförs kapitalskulden och som betalas av gäldenären (den som är skyldig dig pengar).

I samband med betalning från gäldenären får du en avräkningsnota där vi redovisar vilket belopp som betalats in och hur det bokförts. Vi gör också ett avdrag för moms på 25% av vår intäkt som måste betalas av dig som kund för användning av våra tjänster. Denna summa redovisar du som ingående moms i din bokföring och får tillgodoräkna dig vid momsredovisningen om du är momsregistrerad.

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso?

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 10 – Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?