Hur ska jag agera när kunderna inte betalar i tid?

Att fakturera för levererade tjänster och varor innebär en risktagande i sig. När kunderna sedan inte betalar i tid avstår många företagare från att påminna om att de inte har betalt.  Ännu färre har en avtalad dröjsmålsränta. Argumentet är att man inte vill störa en kundrelation.

För varje dag som löper utan att kunden betalar ökar ditt ekonomiska risktagande och du riskerar att inte få betalt för din fordran. Din kund kanske försätts i konkurs eller så kanske kunden invänder mot din fordran (ofta större risk ju äldre fordran blir.) Många kunder har satt det i system och betalar sina leverantörsfakturor för sent. Våra siffror visar att var fjärde faktura inte betalas i tid. Därför är det viktigt att du agerar snabbt och sätter en rutin för hantering av obetalda fakturor.

Hur ska jag då tänka? När ska jag skicka en betalningspåminnelse och hur många påminnelser ska jag skicka? Vad gäller för dröjsmålsränta och vilken räntesats ska jag avtala? 

Frågorna kan vara många. Arbetet med att minimera din ekonomiska risk börjar redan med fakturan. Det skall inte löna sig att vara sen med att betala. Det är därför viktigt att du är tydlig och att du redan på fakturan anger en dröjsmålsränta som kommer att debiteras din kund vid sen betalning. Debitering av ränta görs i ett förebyggande syfte eftersom avtalad dröjsmålsränta leder till att din fordran prioriteras hos din kund och betalas snabbare. För att få önskvärd effekt är den allmänna rekommendationen en räntesats om 24% per år med hänsyn taget till dagens ränteläge.

När betalning från dina kunder uteblir är det en faktor som är viktigast! Det är tiden. Har du inte fått betalt efter den första påminnelsen får du enligt vår erfarenhet heller inte betalt efter den andra eller tredje. Skapa i stället en rutin och registrera fakturor förfallna med 4 dagar eller mer hos oss på Inkassogram. Vi tar hand om utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav och final notice för din räkning.

Genom att föra en dialog med gäldenären, genom att alltid skicka med en kopia av originalfaktura, genom att alltid hålla en trevlig ton och genom att alltid använda A-post vid utskick maximerar vi gäldenärernas möjlighet och deras vilja att betala ökar. Det i sin tur gör att ditt krav prioriteras, vilket leder till snabbare betalning än med en traditionell påminnelse och inkassotjänst.

 

Läs Del 1 – Så här fungerar inkasso

Läs Del 2 – Hur behåller man en god kundrelation vid påminnelse och inkasso

Läs Del 3 – Inkasso för e-handlare

Läs Del 4 – Den summariska processen

Läs Del 5 – Sälj inte dina fakturor i onödan

Läs Del 6 – Vanliga frågor om kravhantering

Läs Del 7 – Vanliga frågor om Inkassograms tjänst

Läs Del 8 – Så här fungerar moms

Läs Del 9 – Hantering av bestridanden och tvistiga ärenden

Läs Del 11 – Tips för bättre och säkrare affärer

Läs Del 12 – Hur fungerar Efterbevakning?

Läs Del 13 – Hur fungerar Waya score?