Skicka gratis
påminnelse eller inkasso!

SÅ HÄR FUNGERAR DET

En mjukare start

Inkassogram ger möjlighet att starta en ”mjukare väg” genom att skicka en Betalningspåminnelse, som en första åtgärd och därefter följa upp med ett Inkassokrav och avslutningsvis ett Final notice-brev. Genom Inkassograms tjänst undviker du att hamna i en situation där du sitter på två stolar, dels som leverantör, dels som ”inkasserare”. Den processen tar istället Inkassogram hand om.

inkassogram-flode

Gratis

Att skicka Inkassogram är helt gratis. Tjänsten inkluderar utskick av Betalningspåminnelse, Inkassokrav och Final notice-brev. Inkassograms intäkt är de lagstadgade avgifterna, 60 kr respektive 180 kr, samt räntan som påförs kapitalbeloppet. Notera att våra tjänster är momspliktiga, varför vi måste påföra moms på vår intäkt.

Enklare

Vi på Inkassogram brinner för enkelhet. Du skickar snabbt och problemfritt Betalningspåminnelse och Inkassokrav. Oavsett om det handlar om enstaka eller flera ärenden. Du skapar ett Inkassogram på mindre än 2 minuter på webben, i vår app eller via integrerat syste

Snabbare

Med Inkassograms tjänst blir din fordran prioriterad och kommer att betalas snabbare. Inkassogram minskar i snitt antalet betaldagar med 17 dagar med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.

Säkra betalningar

Alla betalningar görs säkert till och från Inkassograms klientmedelskonto. När Inkassogram har fått fullt betalt för fordran sker utbetalning till borgenärens bankgiro. Med utbetalningen följer en avräkningsnota som bokföringsunderlag.

Schysstare

Genom att använda Inkassogram får du snabbare betalt på ett schysstare sätt. Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på. Du får betalt för dina fordringar och stärker samtidigt relationen till din kund.

BankID

Inkassogram har inkassotillstånd och står under Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn. Registrering av ärenden sker enkelt och säkert. Användaren verifierar sig och sitt inkassoärende med mobilt BankID.

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med minst 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att trycka originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

FÄRRE TILL KRONOFOGDEN

Med ett Final notice-brev som en sista uppmaning till gäldenären att betala, minskar antalet ärenden som skickas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

ALLTID ÖPPET

Inkassogram är en onlinebaserad inkassotjänst som effektivt hanterar allt från utskick av påminnelse, krav och Final notice till utbetalning. Helt automatiskt. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller följa upp era ärenden.

> Se filmen