Inkassogram Skicka inkassogram
Borgenär

Skapa konto/logga in

Här kan du enkelt skapa ett kostnadsfritt konto eller logga in och skicka dina Inkassogram.

Befintlig partner

Ange ert organisationsnummer för att logga in och registrera din kund.
Vill du bli partner Klicka här!


Mitt företag (Företaget som skickar Inkassogrammet)

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Inkassogrammen.

0 av 0 klara.

Inkassograms allmänna villkor

Inkassograms tjänst är gratis vad avser utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav samt Final Notice.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer jag som borgenär erbjudas att ta ärendet vidare till Kronofogden.

Jag intygar att de inkassoärenden jag överlämnar till Inkassogram inte är bestridna, föremål för tvist, motfordran, ingår i konkurs, rekonstruktion, likvidation eller på annat sätt är oklara. Jag är betalningsansvarig för Inkassograms kostnader och uteblivna intäkter som uppkommer i samband med avslut av ett felaktigt ärende.

Jag skall omgående hos Inkassogram registrera betalning från gäldenär som felaktigt gjorts till mig.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Inkassogram i samband med registrering som kund är korrekta.

Inkassograms Allmänna villkor och Sekretesspolicy