Ledning och styrning

Waya Finance & Technology

Schysstare, enklare och snabbare faktura- och kravhantering

Vi ville inte bygga ett system och anpassa kunden till våra premisser. Istället ville vi bygga en motor som kan anpassas till kundens affärssystem. Motorn heter Waya och samordnar hela processen från faktura till kravhantering, betalning och bokföring i samma flöde.
Företagare som använder Waya kan ta ett steg tillbaka, fokusera på kärnverksamheten och känna trygghet i att betalningarna går som de ska. Snabbt, enkelt och med schyssta villkor för kunderna.

Styrelsen och dess sammansättning

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter med mångårig yrkeserfarenhet från skilda men för Inkassogram relevanta områden. Det finns således i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bland annat bank och finansiering, entreprenörskap, liten- och medelstor affärsverksamhet, riskkapitalverksamhet, juridik, teknologisektorn, redovisning och ledarskap. Styrelsen uppfyller dessutom behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de geografiska marknaderna där Inkassogram AB har sin huvudsakliga verksamhet, dvs. i Sverige. 

Styrelsen har dessutom antagit en policy för dess kompetens och sammansättning för att säkerställa exempelvis kompetensutveckling, mångfald och tidsåtgång för styrelsearbetet. Genom att löpande arbeta med kompetensutveckling strävar styrelsen i Inkassogram AB efter att alltid upprätthålla en god kunskap och insikt i hur Inkassogram AB ska styras.

 

Eva-Lotta Berg Ljungström  –  Styrelseordförande

Tidigare vd på GE Capital Nordics & Qliro.

 

Erik Kjellberg

Tidigare Head of Group Compliance Operations på Nordea. Kommer att jobba med vår risk & compliance.

 


Tord Cederlund  –  Styrelseledamot

Entreprenör med fastigheter och gruvor. Ängel investerare.

 

Erik Wenngren  –  Styrelseledamot

VC på Spintop Ventures

 


Ledning

Inkassograms ledningsgrupp har lång erfarenhet inom kreditbranschen, entreprenörskap, IT, ledarskap, redovisning och juridik. En kombination av kompetens och erfarenhet som gör att Inkassogram är välrustad för att utmana kreditbranschen.

Niclas Josefsson  –  CEO & co-founder

Den verkställande direktören i Inkassogram AB är sedan starten april 2015 Niclas Josefsson. Då bildades Inkassogram av Jesper Sundström, Jörgen Fredman, Simon Stål & Niclas Josefsson. Efter att ha inlett sin  karriär som serie entreprenör 1992 inom kredithantering och gjort 4 exitar och varit vd för Bingolotto har Niclas Josefsson mot bakgrund av detta gedigen finansiell kunskap & ledarerfarenhet. Han har sin tyngdpunkt erfarenhetsmässigt i finans & IT-industrin och han har visat förmåga att balansera risktagande med utveckling av verksamheten.

Jörgen Fredman

Jörgen Fredman  –  COO & co-founder

Operativ chef på Inakssogram AB med +15 års erfarenhet inom digital strategi och affärsutveckling. Ägare och ansvarig för etableringen av  digitalbyrån Ottobonis Göteborgs kontor. Han gjort två framgångsrika exits relaterade till digitala affärer och kommunikation.

 

Simon Stål  –  CTO & co-founder

Ansvarig för Inkassograms tekniska plattform som CTO.  Simon har varit med i teamet som ansvarar för att utveckla transaktionsplattformen och varit aktiv i koncernen sedan 2007. 


Jan Åström  –  Head of iLABS

Ansvarig för Inkasograms IT avdeling iLABS.

Babray Paktiani  –  Head of Production

Ansvarig för Inkassograms Produktion och supportteam.

Nina Axelsson – Ekonomi

Ansvarig för Inkassograms ekonomi och administration

 


Ersättning 

Ersättning till ledande befattningshavare och övriga anställda i Inkassogram AB regleras i bolagets ersättningspolicy. Denna har antagits av styrelsen. Ersättningspolicyn baseras på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy samt EU:s kapitaltäckningsregelverk. Ersättningspolicyn är förenlig med bolagets verksamhet och riskstrategi och uppmuntrar inte till överdrivet risktagande.