Tack, ditt ärende är nu registrerat!

Dina Inkassogram är nu registrerade och klara för distribution.

Vad händer nu?
Vi kommer nu att aktivera ditt ärende och skicka ut kravbrevet till gäldenären inom 48 timmar. Ett Inkassogram innefattar utskick av Betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final notice-brev. Har du valt att inte påbörja ärendet med en Betalningspåminnelse kommer vi att starta med utskick av ett Inkassokrav direkt och därefter ett Final notice-brev om skulden fortfarande är obetald.

 

Flödesbild Inkassogram

 

Redovisning och utbetalning av kapitalbeloppet i ditt ärende görs så fort betalning har kommit Inkassogram tillhanda. Om betalningen uteblir även efter Final Notice-brevet kommer Inkassogram att erbjuda dig att driva ärendet vidare genom ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Vi återkommer i så fall om detta. 

Följ och administrera dina ärenden på vår klientportal – Insight. 

Genom att logga in på Insight har du alltid överblick över dina ärenden hos oss.

Du kan göra följande:

Vår målsättning är att du som användare av Inkassograms tjänster snabbt skall få betalt för dina förfallna fordringar, utan att din kundrelation äventyras.