FAQ

För dig som fått ett Inkassogram

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om du fått ett Inkassogram och har frågor kring din betalning. Vill du se status på ditt ärende eller se om en betalning är registrerad kan du göra det under Mina sidor.

Mina sidor

FAQ

1. Har du fått ett Inkassogram?
2. Måste jag betala Påminnelseavgift, Inkassokrav och ränta?
3. Hur betalar jag mitt krav?
4. Jag har betalt men min betalning syns inte på Mina sidor.
5. Jag har betalt inkassokravet två gånger. Vad gör jag?
6. Vad är en Betalningspåminnelse?
7. Vad är ett Inkassokrav?
8. Jag har fått ett inkassokrav trots att jag betalat skulden.
9. Kan jag flytta fram förfallodatumet på mitt Inkassokrav?
10. Vad är det jag krävs på betalning för?
11. Jag har inte fått någon faktura, nu har jag fått ett inkassokrav vad gör jag?
12. Vad är en avbetalningsplan och hur ansöker jag om en sådan?
13. Jag har fått ett meddelande om återbetalning
14. Hur lång tid tar det att få tillbaka pengar?
15. Varför ber ni om mina kontouppgifter?
16. Varför har ni gjort en kreditupplysning?
17. Varför har jag fått krav från Kronofogdemyndigheten?
18. Får man driva in hur små belopp som helst?
19. Vad innebär det att bestrida ett krav?
20. Vad är saklig grund?
21. Vad är en betalningsanmärkning och när uppstår den?
22. Vad gör jag om en felaktig betalningsanmärkning registrerats?
23. När preskriberas en fordran?
24. Vad är Integritetsskyddsmyndigheten?
25. Kan Integritetsskyddsmyndigheten hjälpa mig i en tvist med borgenären eller inkassoföretaget?

 

1. Har du fått ett Inkassogram?

Ett Inkassogram kan bestå av en Betalningspåminnelse eller ett Inkassokrav.

Det här händer om du betalar:

Om du betalar både kapitalskuld, ränta och kostnader före förfallodagen så avslutar Inkassogram ärendet. Du har inte fått någon betalningsanmärkning.

Om du vill betala men inte kan:

Om du inte kan betala hela skulden före förfallodagen bör du kontakta Inkassograms kundtjänst. Information om hur du kommer i kontakt med oss hittar du under Kontakta oss.

Det här händer om du inte betalar:

Har du fått ett inkassokrav har du åtta dagar på dig att betala eller inkomma med invändningar. Tiden räknas från den dag inkassokravet är utskrivet. Eftersom du kan betala på den åttonde dagen väntar vi ytterligare några dagar innan vi vidtar nya åtgärder.

Om du inte betalar eller hör av dig inom den angivna tiden kommer ärendet att lämnas till Kronofogdemyndigheten för en ansökan om betalningsföreläggande. Vid en ansökan tillkommer ytterligare kostnader, minst 680 kronor. En ansökan om betalningsföreläggande innebär för ett företag att den syns när det tas en upplysning på företaget.

När Kronofogdemyndigheten får vår ansökan kommer de att skicka dig ett föreläggande. Om du fortfarande inte betalar kommer de att utfärda ett utslag. Ett utslag innebär betalningsanmärkning för både företag och privatpersoner.

Betalar du fortfarande inte när Kronofogdemyndigheten har utfärdat ett utslag så kan vi lämna en ansökan om utmätning till Kronofogdemyndighetens exekutiva avdelning. När vi gör en sådan ansökan kommer Kronofogdemyndigheten att mäta ut i lös och/eller fast egendom och för privatpersoner även i lön. Vid en ansökan om utmätning tillkommer ytterligare minst 600 kronor i kostnader.

2. Måste jag betala Påminnelseavgift, Inkassokrav och ränta?

Har vi skickat ut en påminnelse eller ett inkassokrav med anledning av utebliven eller sen betalning är du som gäldenär enligt lag skyldig att betala dessa avgifter. Gäldenären är alltid betalningsansvarig och skyldig att hålla reda på sina skulder! Inkassokrav skickas alltid som fysisk post till ett bolags sätesadress eller till en privatpersons folkbokföringsadress. Dessa adresser uppdateras löpande.

Den lagstadgade påminnelseavgiften mot företag, myndigheter och organisationer är sedan den 16 mars 2013 450 kronor. Påminnelseavgiften mot privatpersoner är 60 kronor. Avgiften behöver inte längre vara avtalad.

Inkassokostnaden är mot såväl företag som privatpersoner 180 kronor.

Du är skyldig att betala dröjsmålsränta från fakturans förfallodag. Om inget annat avtalats är dröjsmålsräntan; referensränta + 8 %. Exempel på avtalad dröjsmålsränta är att räntan är muntligen överenskommen, finns inskriven i avtal eller överenskommelse, finns angiven i allmänna villkor eller att den finns angiven på ursprungskravet (fakturan).

Kostnader som uppstår i samband med handläggning av ett inkassoärende skall betalas av gäldenären, det vill säga den som krävs på betalning.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats (Inkassokostnader)

3. Hur betalar jag mitt krav?

Alla uppgifter som behövs för att betala finns på betalningspåminnelsen eller inkassokravet du har fått ifrån oss.

Betalningsmottagare: Inkassogram / Klientmedel 
Bankgiro: 498-4407

Du anger det OCR-nummer som finns på kravet som referens på din betalning.

4. Jag har betalt men min betalning syns inte på Mina sidor.

Kontrollera din betalning innan du kontaktar oss. Det kan ta upp till tre bankdagar innan betalningen syns på Mina sidor

Om betalningen ändå inte syns: När har betalning gjorts? Hur har betalning skett? Har du kvitto på betalningen? Till vilket bankgiro är betalningen gjord? Vilket OCR.nummer har angetts? Det går nästan alltid att identifiera felet!

5. Jag har betalt inkassokravet två gånger. Vad gör jag?

Har du betalat för mycket eller av någon annan anledning ska få en återbetalning från oss, skickar Inkassogram med automatik ett återbetalningsmeddelande till dig. E-postmeddelandet innehåller information samt en länk till vårt återbetalningsformulär och ditt ärendenummer. Har du av någon anledning inte fått e-post om återbetalning kontaktar du Inkassograms kundtjänst så hjälper vi dig!

6. Vad är en  Betalningspåminnelse?

Betalningspåminnelse är som det det låter, en påminnelse om att du som gäldenär har en förfallen skuld att betala.

7. Vad är ett Inkassokrav?

Om du är sen att betala en faktura kan ett inkassokrav skickas till dig. Ett inkassokrav ifrån Inkassogram är en skarp uppmaning att betala en skuld som vi har i uppdrag att inkassera från dig. Har du fått ett inkassokrav beror det på att fakturan inte är slutbetald. Det kan vara så att fakturan är obetald, att betalning bokförts efter fakturans förfallodag eller att det finns obetalda avgifter.

Betalning skall vara oss tillhanda enligt de villkor som finns angivna på inkassokravet. Uteblir betalning kan ditt ärende komma att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande.

8. Jag har fått ett inkassokrav trots att jag betalat skulden.

Har du betalat de senaste dagarna finns det förmodligen en naturlig förklaring. Du kan enkelt kontrollera status i ditt ärende genom att gå till Mina sidor. Fyll i uppgifterna och hämta aktuell status i ditt ärende. Du ser enkelt om din betalning är bokförd och om det finns något som återstår att betala. Tänk på att det tar upp till tre bankdagar från att betalningen har gjorts tills den bokförs hos oss.

Betala därför alltid i god tid!

9. Kan jag flytta fram förfallodatumet på mitt Inkassokrav?

Det är vanligtvis inga problem att flytta fram förfallodatumet några få dagar på ditt inkassokrav. En förutsättning för att flytta fram förfallodagen är att inkassokravet inte är förfallet till betalning.

Kontakta Inkassograms kundtjänst så hjälper vi dig!

10. Vad är det jag krävs på betalning för?

Har du fått ett inkassokrav från oss är det en bekräftelse på att Inkassogram har i uppdrag att inkassera en fordran. Har vi tillgång till ursprungskravet, exempelvis en faktura, finns den informationen på baksidan av inkassokravet som du har fått.

11. Jag har inte fått någon faktura, nu har jag fått ett inkassokrav vad gör jag?

Som gäldenär är det alltid ditt ansvar att hålla ordning på dina skulder och när de förfaller till betalning. Har vi tillgång till ursprungskravet, exempelvis en faktura, finns den informationen på baksidan av inkassokravet du har fått från oss eller under mina sidor.

Det du bör göra är att betala kravet som riktats mot dig omgående för att undvika att ytterligare inkassoåtgärder vidtas och att ditt ärende överlämnas till Kronofogden.

12. Vad är en avbetalningsplan och hur ansöker jag om en sådan?

Under vissa förutsättningar kan vi hjälpa dig med att upprätta en avbetalningsplan för din skuld. Det är oerhört viktigt att du tar kontakt med Inkassogram direkt. I de flesta fall finns det möjlighet att flytta förfallodatumet på kravet och därmed också undvika att ytterligare inkassoåtgärder vidtas och att ditt ärende i värsta fall hamnar hos Kronofogden.

13. Jag har fått ett meddelande om återbetalning?

Har du fått ett e-postmeddelande från oss om återbetalning har du enligt våra noteringar betalt två gånger eller betalt ett för stort belopp. Ett återbetalningsmeddelade skickas ut med automatik från oss. Följ instruktionerna i meddelandet för att slutföra återbetalningen. Du verifierar dig med återbetalningslösenordet i meddelandet. Vi kommer att fråga efter kompletterande information från dig. Vi gör detta i syfte att försäkra oss om att återbetalningen sker korrekt och samtidigt förhindra exempelvis bedrägeriförsök. Dina kontouppgifter och annan information som rör återbetalningen sparas hos oss under den tid som det tar att slutföra ditt ärende. Därefter raderas informationen utan möjlighet att återskapa.

14. Hur lång tid tar det att få tillbaka pengar?

När vi har tagit emot dina återbetalningsuppgifter skickas en bekräftelse via e-post. Därefter tar det upp till 14 bankdagar innan pengarna syns på ditt konto.

 15. Varför ber ni om mina kontouppgifter?

Det ska vara tryggt och säkert för alla parter att använda Inkassogram. Anledningen till att vi behöver dessa uppgifter är att säkerställa att ingen obehörig, genom exempelvis bedrägeriförsök, skall få tillgång till betalningar som sker från oss. Kontouppgifter utgör en liten del i vår säkerhetskedja.

 De uppgifter vi har används endast för att säkerställa en korrekt återbetalning till dig.

16. Varför har ni gjort en kreditupplysning?

Inkassogram är ett inkassobolag som har fått i uppdrag att inkassera en förfallen fordran från dig. För att vi skall kunna genomföra vårt uppdrag korrekt har vi från olika samarbetspartners inhämtat information om dig i egenskap av gäldenär. Detta i syfte att få en bild av din ekonomiska status och dina förutsättningar att betala din skuld.

17. Varför har jag fått krav från Kronofogdemyndigheten?

Vår fordran är inte betald i sin helhet inom tid, alternativt är lagstadgade avgifter och/eller upplupen ränta inte betalda. Gå till Mina sidor och logga in med dina uppgifter för ytterligare information i ditt ärende och se aktuell status.

18. Får man driva in hur små belopp som helst?

Det finns ingen begränsning i lag för hur små belopp man får driva in. Borgenären och/eller inkassobolaget avgör själva vilka fordringar man finner skäl att driva in.

19. Vad innebär det att bestrida ett krav?

Som gäldenär har du rätt att bestrida ett krav som du anser är felaktigt. Bestrider du ett krav skall du alltid göra det på saklig grund.

Ett bestridet krav kan innebära att Inkassogram på uppdrag av borgenären inlämnar en stämningsansökan till tingsrätt. I tingsrätten kommer målet att handläggas som ett tvistemål.

Bestridande av krav som anses felaktigt skall ske på Mina sidor, logga in med dina uppgifter och fyll i formuläret.

Bestridandet skall innehålla skäl på saklig grund varför du bestrider kravet.

20. Vad är saklig grund?

Om du anser att ett krav som riktas mot dig är felaktigt skall du bestrida detta. Ett bestridande innebär att du motsätter dig kravet. Bestrider du, skall du göra detta på saklig grund, vilket betyder att du skall ange skäl som är relevanta till varför du motsätter dig kravet.

Exempel på sakliga skäl är att: varan du krävs på betalning för aldrig har levererats, den har reklamerats, skickats i retur inom överenskommen tid eller att den är betald i sin helhet.

En tjänst som du har fakturerats för kan vara utförd felaktigt, ofullständigt eller inte alls.

Viktigt är att du kan styrka att du har betalt, exempelvis med ett kvitto, eller att du kan styrka att du har fakturerats med ett felaktigt belopp som inte motsvarar det som överenskommits.

Om du anser att du fakturerats ett för stort belopp är det inte ett skäl att inte betala alls.

Bestrider du betalningsansvar på grunder som inte kan anses uppfylla  kravet på saklig grund kommer Inkassogram att lämna bestridandet utan avseende.

21. Vad är en betalningsanmärkning och när uppstår den?

En betalningsanmärkning är en registrering i kreditupplysningsregister som indikerar att en betalning inte gjorts i tid. Den uppstår i samband med att Kronofogdemyndigheten meddelar utslag i mål om betalningsföreläggande eller när tingsrätten meddelar dom. Utöver detta finns det andra situationer som medför en registrering i kreditupplysningsregister. Några exempel är beslut om skuldsanering, konkurs, utmätningsförsök och näringsförbud. För juridiska personer registreras även ansökan om betalningsföreläggande. Om du betalar skulden efter att utslag eller dom utfärdats kvarstår betalningsanmärkningen.

Inkassogram är inte ett kreditupplysningsföretag och för därför inte kreditupplysningsregister.

22. Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar och vad gör jag om en felaktig betalningsanmärkning registrerats?

En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för privatpersoner och i fem år för juridiska personer. En registrering av ansökan om betalningsföreläggande för en juridisk person finns kvar i två år. Om du anser att du felaktigt fått en betalningsanmärkning relaterad till ett ärende hos oss kontaktar du vår kundtjänst.

För att kreditupplysningsföretagen ska godkänna att en anmärkning raderas (genom en så kallad dementi) krävs att fordringsägaren eller dess ombud, Inkassogram, har hanterat inkassoärendet på ett felaktigt sätt.

23. När preskriberas/avskrivs en fordran?

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in fordran. Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären erhåller ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran, via telefonkontakt med gäldenären eller att gäldenären erkänner fordran genom en delbetalning. Den avbryts också om borgenären åberopar fordran gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

När preskriptionen avbryts börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Tvister om huruvida en fordran har preskriberats eller inte avgörs av allmän domstol.

24. Vad är Integritetsskyddsmyndigheten?

Integritetsskyddsmyndigheten är en tillsynsmyndighet mot Inkassobolagen. Integritetsskyddsmyndigheten kontrollerar att lagarna efterlevs. Det gäller främst personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen men Integritetsskyddsmyndigheten är också tillsynsmyndighet för integritetsskyddet i en mängd andra registerförfattningar.

Kontrollen görs framför allt genom så kallad tillsyn. Med tillsyn menas att Integritetsskyddsmyndigheten genom egna iakttagelser av företag, myndigheter eller organisationer kontrollerar att lagar och förordningar följs. Det sker antingen på plats eller per brev, telefon eller e-post.

25. Kan Integritetsskyddsmyndigheten hjälpa mig i en tvist med borgenären eller inkassoföretaget?

Nej. Integritetsskyddsmyndigheten kan inte agera ombud för dig och har inte heller befogenhet att avgöra tvister.

Du bör alltid försöka lösa en tvist tillsammans med borgenären eller inkassoföretaget. Om tvisten inte går att lösa genom en överenskommelse är det upp till borgenären eller inkassoföretaget att lämna in en stämningsansökan och få tvisten avgjord i tingsrätten.