Gratis påminnelse och inkasso

I samarbete med Autoinfo International AB

Inkassogram effektiviserar kravhanteringsprocessen med digitala lösningar som leder till att förfallna kundfordringar betalas snabbare och att likviditeten förbättras. Inkassograms innovativa lösningar ger dig nya och bättre förutsättningar att behålla goda kundrelationer och att skapa nya affärsmöjligheter. Kort sagt, betalt för din fordran och en nöjd patient.

En schysstare kravhantering 

Hos Inkassogram kan du antingen starta processen med en ”mjukare väg” genom att skicka en betalningspåminnelse som en första åtgärd eller direkt med ett inkassokrav. Är skulden fortfarande inte betald skickar vi ut vårt unika Final notice-brev där vi behåller vår vänliga ton men bestämt informerar patienten att betala sin skuld för att undvika vidare rättsliga åtgärder hos Kronofogden. Innan ärendet överlämnas till Kronofogden kommer vi att kontakta er. 

Inkassogram-Sa-har-fungerar-det-02_05

Genom att använda Inkassogram undviker du att hamna i en situation där du sitter på två stolar, dels som leverantör, dels som ”inkasserare”. Den processen tar istället Inkassogram hand om.


Här finner du några av våra kunder

Inkassogram kunderInkassogram kunder

Vit schysstare-badge-03
FilmClip-03

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.