TestarLite

Gratis

Att skicka Inkassogram är helt gratis.  Tjänsten inkluderar utskick av Betalningspåminnelse, Inkassokrav och Final notice-brev. Inkassograms intäkt är de lagstadgade avgifterna, 60 kr respektive 180 kr, samt räntan som påförs kapitalbeloppet. Notera att våra tjänster är momspliktiga, varför vi måste påföra moms på vår intäkt.

Snabbare

Med Inkassograms tjänst blir din fordran prioriterad och kommer att betalas snabbare. Inkassogram minskar i snitt antalet betaldagar med 17 dagar med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.

Schysstare

Genom att använda Inkassogram får du snabbare betalt på ett schysstare sätt. Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på. Du får betalt för dina fordringar och stärker samtidigt relationen till din kund.