Tack för förtroendet!

Registrering av din stämningsansökan är nu slutförd.

Vad händer nu?

Inkassograms jurister kommer nu att granska ansökan och återkomma till dig vid eventuella frågor eller kompletteringar. Vi kommer att företräda dig hela vägen i stämningsprocessen och föra din talan i tingsrätt. Nedan ser du hur flödet ser ut från det att Inkassogram tagit emot ett bestridande i ett tvistigt ärende till det att tingsrätten meddelar dom i målet. Processen för en stämning i tingsrätt tar i många fall upp till 6 månader beroende på tvistens omfattning.

E-stamning-flode-outline-bubbles-170317-01

Har du fler frågor?

Kontakta oss via e-post kundtjanst@inkassogram.se eller telefon på 08-400 296 00.