Inkassogram Påminnelse & inkasso – Palette

Påminnelse & inkasso – Palette

Välkommen Palette


 Här kan ni enkelt logga in och registrera era obetalda kundfordringar för utskick av betalningspåminnelser och inkassokrav.

Behåll en god relation till kunden

Inkassograms målsättning är att förfallna fordringar ska betalas snabbare och att människor och företag enklare ska bli kvitt sina skulder. Kort sagt, betalt för er fordran och en nöjd kund. Ni kan antingen starta processen med en ”mjukare väg” genom att skicka en betalningspåminnelse som en första åtgärd eller direkt med ett inkassokrav.

Inkassogram Så här fungerar det

 

 Är skulden fortfarande inte betald skickar vi ut vårt unika Final notice-brev där vi behåller vår vänliga ton men bestämt informerar kunden att betala sin skuld för att undvika vidare rättsliga åtgärder hos Kronofogden. Vi håller er uppdaterade under hela processens gång och innan ärendet eventuellt lämnas till kronofogden kommer ni att bli kontaktade. 

Vit schysstare-badge-03
FilmClip-03

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.