Nu förändrar vi branschen

EN HELT VANLIG DAG tar man del av ganska mycket statistik. Det mesta glömmer man väl i ärlighetens namn lika fort som man hör den. Men så finns det statistik som fastnar.

För oss som mångåriga företagare och entreprenörer blev det en ögonöppnare när vi fick klart för oss att hela 98 procent av Sveriges företag är småföretag och att var femte utskickad faktura inte betalas i tid. Ytterst få av de små företagen vågar skicka betalningspåminnelse eller inkassokrav av rädsla för att tappa kunder.

Samtidigt vet vi av egen erfarenhet att det är just de mindre företagen som är mest beroende av att få betalt i tid. Det är ju kassaflödet som avgör om man har råd att betala lön, skatt, sociala avgifter, försäkringar, och inte minst – sina egna leverantörsfakturor. Större företag som varit verksamma en längre tid har oftare hunnit bygga upp en buffert och är därmed inte lika känsliga för tillfälliga dippar i likviditeten.

Att man inte vill störa en kundrelation är ett skäl till varför man inte använder inkassotjänster. Men vi upptäckte några till, bland annat krav på volymer, höga avgifter och manuell hantering som ger generellt långa handläggningstider.

Vi såg ett behov av att modernisera branschen och skapa en inkassotjänst som fungerar för alla Sveriges småföretagare oavsett volym. Lösningen blev Inkassogram. En enklare inkassotjänst som alltid är tillgänglig via webben eller i vår app. En schysstare inkassotjänst som med betalningspåminnelse, inkassokrav och vårt unika final notice-brev hjälper dig att vårda din kundrelation. En gratis och helt automatiserad inkassotjänst som du använder hur mycket eller lite du vill.

Nu förändrar vi branschen.

Välkommen du också!