Ett schysstare inkassoföretag

Enklare, schysstare och gratis

Är du också trött på dyra och krångliga processer hos traditionella inkassoföretag? Där man måste avtala om vissa volymer för att få bli kund och där inkassobolaget går fram som en ångvält och kanske stör din kundrelation?

Traditionella inkassoföretag  tjänar stora pengar på de lagstadgade avgifter som gäller för inkasso och indrivning. Inkassobolagen har därför ingen anledning att hjälpa gäldenären att undvika inkasso, tvärtom.

Ju fler ärenden som skickas vidare till Kronofogdemyndigheten för inkasso eller indrivning, desto bättre för inkassoföretaget . Detta medför också att inkassoföretag skickar sina brev med B-post och att informationen i inkassokravet ofta är knapphändig – allt för att fördröja betalningen och därigenom kunna kassera in mer pengar i form av avgifter.

Inkassogram är ett modernt inkassobolag som erbjuder en onlinebaserad gratis inkassotjänst. Med Inkassogram skickar du snabbt och enkelt betalningspåminnelser och inkassokrav till de av dina kunder som har förfallna skulder.

I motsats till andra inkassoföretag arbetar Inkassogram för att ge gäldenären möjligheter att betala sina skulder utan att ärenden behöver gå vidare till inkasso via Kronofogdemyndigheten. När man använder Inkassogram går alla utskick med A-post och den ursprungliga fakturan trycks på baksidan av inkassokravet eller betalningspåminnelsen. En schysstare form av inkasso helt enkelt.

 

Prova Inkassogram du också!