Bostads- & hyresinkasso

Effektiv kravhantering av hyresfordringar för stora och små

En schysstare och snabbare inkassohantering för obetalda hyresfordringar

Inkassogram kan hjälpa er med en effektiv kravhantering av hyresfordringar såväl gällande bostäder som kommersiella lokaler. Vårt koncept går ut på en schysstare påminnelse- och inkassotjänst med fokus på att undvika avhysningar.

Skapa konto gratis


 

Behåll en god relation till hyresgästen

Inkassogram ger snabbare betalningar och en bibehållen god relation till era hyresgäster. Ni kan antingen starta processen med en ”mjukare väg” genom att skicka en betalningspåminnelse som en första åtgärd eller direkt med ett inkassokrav. Är skulden fortfarande inte betald skickar vi ut vårt unika Final notice-brev där vi behåller vår vänliga ton men bestämt informerar hyresgästen att betala sin skuld för att undvika vidare rättsliga åtgärder hos Kronofogden.

inkassogram-flode-hyra-01

Vi för även dialog med hyresgästen via telefon efter utskick av final notice-brevet. På detta sätt får vi bättre insyn och förståelse för orsaken till att hyresgästen inte betalat sin hyra och kan tillsammans med hyresgästen hitta en lösning utan att ärendet går vidare i processen. Vi håller er uppdaterade under hela processens gång och innan ärendet eventuellt lämnas till kronofogden kommer ni att bli kontaktade. Kort sagt – betalt för er fordran och en nöjd hyresgäst.

Vit schysstare-badge-03
FilmClip-03

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.