Skicka gratis påminnelse och inkasso

I samarbete med Hitta.se

Här kan du enkelt skapa ett gratiskonto och skicka ut betalningspåminnelser och inkassokrav. För att hantera och följa dina ärenden loggar du in på Mina sidor.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Inkassogram ger möjlighet att starta en ”mjukare väg” genom att skicka en betalningspåminnelse som en första åtgärd eller diekt med ett inkassokrav. Är skulden fortfarande inte betald skickar vi ut vårt unika final notice-brev där vi behåller vår vänliga ton men bestämt informerar kunden att betala sin skuld för att undvika vidare rättsliga åtgärder hos kronofogden. Genom Inkassograms tjänst undviker du att hamna i en situation där du sitter på två stolar, dels som leverantör, dels som ”inkasserare”. Den processen tar istället Inkassogram hand om.

Inkassogram Så här fungerar det

FilmClip-03

 

Vit schysstare-badge-03

Gratis

Hos Inkassogram skapar du ett gratiskonto utan årsavgifter eller bindningstider. I gratistjänsten ingår utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav samt ett final notice brev. När vi mottagit betalning från din kund erhåller du alltid kapitalbeloppet och vår intäkt blir lagstadgade avgifter och dröjsmålsränta som läggs på kravet mot din kund. Notera att våra tjänster är momspliktiga, varför vi måste påföra moms på vår intäkt. Vid återkallelse av tvistiga ärenden debiteras du som kund obetalda avgifter och ev. utlägg.

Snabbare

Med Inkassograms tjänst blir din fordran prioriterad och kommer att betalas snabbare. Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.

Enklare

Vi på Inkassogram brinner för enkelhet. Oavsett om det handlar om små eller stora volymer, kan du snabbt och enkelt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Representerar du ett större företag kan du genom vår digitala verktygslåda Inkassogram Connect välja en automatiserad uppkoppling för en strukturerad kravhantering. Har du små volymer kan du registrera dina ärenden på mindre än 2 minuter via webben eller i vår app.

Schysstare

Genom att använda Inkassogram får du snabbare betalt på ett schysstare sätt. Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på. Du får betalt för dina fordringar och stärker samtidigt relationen till din kund.

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.