Inkassogram Whitelabel – Fakturamotorn bakom företaget

Fakturagram White- label

Fokusera på ert egna system med en egen fakturamotor

Bli kund
Whitelabel
Fakturamotorn bakom företaget


Som samarbetspartner till Fakturagram får ni tillgång till vår fakturamotor och en komplett faktura- och betaltjänst till era kunder. Stärk ert egna varumärke och låt Fakturagram hantera er fakturering i bakgrunden. Med vår White label-lösning automatiseras fakturahanteringen och ni kan själva anpassa betallösning och annan kommunikation. Som partner till oss kommer ni frigöra tid för att fokusera på era kunder – En stor flaskhals, faktura- och kravhantering, är outsourcad.

 

Fokusera på ert system och ert företag

Som white-label partner till Fakturagram och vår fakturamotor tar vi hand om hela ert faktura- och betalflöde. På fakturan står det er slutkunds namn och logga, den som skickar fakturan, men också att Fakturagram administrerar betalningarna. Genom att använda våra lösningar kan spara tid som kan användas för att fokusera på ert affärssystem och ert företag. 

Frigör tid och tjäna pengar!

Tiden för tunga utvecklingskostnader och IT-timmar till egna fakturatjänster är sen länge förbi. Använd er budget till att få affären att växa och kunderna att bli fler. Frigör tid från fakturering och kravhantering, gör det istället till en intäktskälla då ni får provision från oss när era kunder använder våra tjänster. Låt era kunder få en enklare vardag med möjlighet till fakturaservice, inkasso, factoring och fakturaköp direkt i ert affärssystem.

Skräddarsy via API-Bibliotek

Fakturagram API gör det enkelt för er att koppla upp våra fakturatjänster mot en egen checkout, varukorg eller app. Testning och implementering sköts via vår sandboxlösning. Kontakta jan.astrom@inkassogram.se för mer information eller gå in på github.com/inkassogram.

Kom igång med Fakturagram Whitelabel!

Har ni frågor kring om Fakturagram? Kontakta Jörgen Fredman, på telefon 0708 – 84 82 00

Skapa Fakturagramkonto

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Inkassogrammen.

0 av 0 klara.

Fakturagrams allmänna villkor

Jag är införstådd med att:

Fakturagrams tjänst är kostnadsfri vad avser utskick av faktura inom Sverige, betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final Notice.

För postal faktura inom Europa tillkommer porto på 11 kr/st. Utanför Europa: 15kr/faktura.

Vid kreditering tillkommer en avgift på 20 kr/kreditfaktura.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer ärendet tas vidare till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till mig istället för till Fakturagrams klientmedelskonto, ska jag omgående registrera betalningen på Mina sidor.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Fakturagram i samband med registrering som kund är korrekta.

Inkassogram:s Allmänna villkor och Etiska Regler och Policys.

Gratis fakturering med Fakturagram

Fakturagram fungerar som en fakturamotor i ditt affärssystem, butik eller e-handelssystem. Fakturan skapas i ert system och vi hanterar sedan distribution, avprickning, bokföring och eventuell kravhantering - helt gratis. Fakturagram och Inkassogram hjälper idag över 3 000 kunder med sin fakturering och kravhantering och över 96 % av våra kunder rekommenderar oss gärna till sina vänner.