Inkassogram Verifone

Verifone Sweden AB

Öka din försäljning i butik med faktura och delbetalning!

Försäljningen sjunker dagarna före lön för de allra flesta butikerna. Nu kan du vända trenden och istället öka försäljningen med Fakturagram – köp med faktura. Verifones samarbete med Fakturagram erbjuder en kostnadsfri tjänst och sömlös integration med Verifones betalterminaler. Svensk detaljhandels omsättning på 655 miljarder kronor innebär en fantastisk potential för faktura i butik. Drygt var sjätte konsument, 17 procent, skulle handla oftare i fysisk butik om de kunde handla mot faktura på ett enkelt sätt, enl Verifone undersökning.

Skapa konto!

Här kan du enkelt skapa ett Fakturagram-konto till er befintliga Verifone terminal. Efter registrering kommer vi kontakta er för en genomgång och koppla upp er terminal.

Skapa Fakturagramkonto

 

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Inkassogrammen.

0 av 0 klara.

Fakturagrams allmänna villkor

Jag är införstådd med att:

Fakturagrams tjänst är kostnadsfri vad avser utskick av faktura inom Sverige, betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final Notice.

För postal faktura inom Europa tillkommer porto på 11 kr/st. Utanför Europa: 15kr/faktura.

Vid kreditering tillkommer en avgift på 20 kr/kreditfaktura.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer ärendet tas vidare till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till mig istället för till Fakturagrams klientmedelskonto, ska jag omgående registrera betalningen på Mina sidor.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Fakturagram i samband med registrering som kund är korrekta.

Inkassogram:s Allmänna villkor och Etiska Regler och Policys.