Inkassogram Fakturagram Partner

Bli Partner med Fakturagram

Fakturagram är en unik fakturamotor som ger affärssystemets användare en enklare, schysstare och kostnadsfri kundreskontra oavsett volymer. Som Partner till Fakturagram kan du enkelt koppla upp alla dina kunder till en schysstare fakturatjänst.

Kom igång
Erbjud era kunder en schysstare fakturamotor

Genom sömlös integration med marknadens ledande affärssystem sköter Fakturagram allt – från utskick av fakturor till avprickning och eventuell kravhantering. Det frigör tid, både för er och era kunder samtidigt som det stärker era kunders likviditet. Med vår schysstare kravhantering bibehålls goda kundrelationer.


Vilket partnerskap passar dig?

 

Integrationpartner

Via integration mellan ert affärssystem och Fakturagram får era kunder tillgång till alla våra tjänster. Registrering av kund görs antingen av er eller er kund via en partnerlänk. Registrering sker snabbt och enkelt online med hjälp av Bank-ID. Som partner får ni vårt partnerpaket som innehåller integrations- och marknadsföringsmaterial. För er som inte har en integrationslösning till Fakturagram erbjuder vi öppna API:er där ni enkelt kan integrera mot oss.

Återförsäljare

Som återförsäljare har ni möjlighet att marknadsföra Fakturagrams tjänster och därigenom upprätta en helt ny intäktskanal. Marknadsföring görs enkelt via er hemsida där ni kan välja en för er lämplig exponeringslösning. Vi tillhandahåller marknadsföringsmaterial som är anpassade till era behov.

Redovisningsbyrå

Fakturagram är en unik fakturamotor som gör både er och er klients administration enklare och schysstare samt helt kostnadsfritt oavsett volym. Som bokföringsbyrå arbetar ni säkert i flera olika affärssystem vilket skapar merarbete. Med Fakturagram får ni full kontroll på era kunders fakturor och kravhantering direkt i affärssystemet.

 

Har ni frågor kring vårt partnerprogram kan ni kontakta vår Partneransvarig:

Anders Huusko, på 076-878 78 38. 


Registrera er som partner

Här kan ni enkelt registrera er som partner och få en komplett fakturatjänst direkt i ert eller er kunds affärssystem utan kostnad. Ladda ner ett exempel på vårt Partneravtal som ni sedan godkänner vid registrering med hjälp av BankID. Har ni frågor kan ni kontakta vår partneransvarig.

 

Partnerföretag

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Inkassogrammen.

0 av 0 klara.

Fakturagrams allmänna villkor

Jag är införstådd med att:

Fakturagrams tjänst är kostnadsfri för Partners Kund vad avser utskick av faktura inom Sverige, betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final Notice.

För postal faktura inom Europa tillkommer porto på 11 kr/st. Utanför Europa: 15kr/faktura. Vid kreditering tillkommer en avgift på 20 kr/kreditfaktura. Dessa avgifter debiteras Partners Kund.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer Partners Kund att erbjudas att ta ärendet till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till Partners Kund istället för till Fakturagrams klientmedelskonto, ska Partners Kund omgående registrera betalningen på Mina sidor.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Fakturagram i samband med registrering som Partner är korrekta.

Fakturagrams Allmänna villkor och Sekretesspolicy

Gratis fakturering med Fakturagram

Fakturagram fungerar som en fakturamotor i ditt affärssystem, butik eller e-handelssystem. Fakturan skapas i ert system och vi hanterar sedan distribution, avprickning, bokföring och eventuell kravhantering - helt gratis. Fakturagram och Inkassogram hjälper idag över 3 000 kunder med sin fakturering och kravhantering och över 96 % av våra kunder rekommenderar oss gärna till sina vänner.