Inkassogram Lr

RESELLER NOT FOUND

 

Som partner med LR Revision & Redovisning erbjuder vi er och era kunder en gratis fakturatjänst med komplett kundreskontrahantering. Med Fakturagram får ni som redovisningsbyrå en helhetslösning – från distribution av faktura till utskick av betalningspåminnelse och en schysst inkassotjänst. Vi hjälper i dag över 2 500 kunder att stärka sin likviditet och minska sin administration med en Enklare och Schysstare tjänst som är unik på marknaden – tjänsten är dessutom kostnadsfri för er!

Skapa konto!

Här kan du enkelt skapa ett Fakturagram-konto. Efter registrering kommer vi kontakta er för en genomgång och koppla upp er terminal.

Skapa Fakturagramkonto

Fördelar för er som redovisningsbyrå och era kunder

Fakturera som vanligt i ditt affärssystem – vi hanterar distribution av faktura och inbetalningar samt uppdaterar kundreskontran.

En komplett kundreskontratjänst med minskad administration och automatisk påminnelse- och inkassotjänst.

Kostnadsfritt att sända fakturor, påminnelser och inkassokrav (våra intäkter baseras på kravavgifter och ränta)

 

 

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Inkassogrammen.

0 av 0 klara.

Fakturagrams allmänna villkor

Jag är införstådd med att:

Fakturagrams tjänst är kostnadsfri vad avser utskick av faktura inom Sverige, betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final Notice.

För postal faktura inom Europa tillkommer porto på 11 kr/st. Utanför Europa: 15kr/faktura.

Vid kreditering tillkommer en avgift på 20 kr/kreditfaktura.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer ärendet tas vidare till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till mig istället för till Fakturagrams klientmedelskonto, ska jag omgående registrera betalningen på Mina sidor.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Fakturagram i samband med registrering som kund är korrekta.

Inkassogram:s Allmänna villkor och Etiska Regler och Policys.