Inkassogram Fakturagram köpvillkor ERP

Fakturagram köpvillkor ERP

Faktura

När du handlar på faktura med Fakturagram gör du det på ett snabbt, tryggt och schysst sätt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter.

Betalningsvillkor

Kredittiden är 14 och 30 dagar för privatpersoner respektive företag. Fakturan distribueras via e-post, postalt eller e-faktura. En påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta om 2,2% per månad tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.

Kreditprövning

Vid köptillfället kan en kreditprövning komma att genomföras. Information om att upplysning gjorts skickas eventuellt via post, e-post eller SMS.

Delbetalningsvillkor 

Vid erhållen faktura har du möjlighet att, istället för att betala hela beloppet, dela upp betalningen och betala ett lägre belopp. På så sätt omvandlas din faktura till en schysst delbetalning. Detta gäller för samtliga köp på minst 1 000 kr. Antalet delbetalningar varierar från olika köp och lägst belopp att betala framgår alltid på fakturan. En månatlig administrationsavgift om 29 kr och månadsränta om 2,2% tillkommer vid delbetalning av faktura. Fullständiga villkor för delbetalning framgår av informationen på fakturan.

Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr med 29 kr i månatlig administrativ avgift och 2,2% månadsränta samt betalning över 12 månader är 37,55%. Varje delbetalning blir då 986,25 kr per månad och din totalkostnad blir 11 835 kr.

Personuppgiftshantering

Fakturagram behandlar personuppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR) bestämmelser. ”Dataskyddsförordningen” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i vår integritetspolicy.