Inkassogram Fakturagram

Gratis fakturering i ditt affärssystem

Fakturagram erbjuder en sömlös integrering med de flesta ledande affärssystem. Vinsten är en enklare och schysstare kundreskontra. Och ja, det är sant. Tjänsten är kostnadsfri.

Kom igång
Snabbare betalt och mindre administration

Fakturagram är ett nytt sätt att hantera fakturering, avprickning och schysst kravhantering. En tydlig, samlad bild av fakturastatus och ett automatiserat flöde ger snabbare betalt och bättre likviditet. Vi hjälper idag  över 2 500 kunder med sin fakturering och kravhantering – över 96 % av våra kunder rekommenderar oss gärna till sina vänner.

 

Fördelar med Fakturagram

Fakturering (utskrift, kuvertering och distribution) 

Administration av kundreskontra (avprickning av inkomna betalningar)

Schysst, enkel och automatisk kravhantering för att behålla goda kundrelationer

Minskad administration 

Mindre risk för mänskliga fel

Frigör tid till proaktiv kundvård

 

Kom igång!

Fakturagram är en gratistjänst utan start och löpande avgifter. Vi tar ut en avgift vid kreditering av faktura samt vid utländska fakturor.  Använd nedanstående formulär för att registrera dig som kund. Därefter får du ett e-post meddelande med information om hur du kommer igång med tjänsten.

Har du fler frågor om Fakturagram är du välkommen att kontakta ansvarig hos oss: Anders Huusko, på 076-878 78 38. 

Skapa Fakturagramkonto

Vänligen starta din BankID-app och legitimera dig.

Maxtid: 30 sek.

Processar Inkassogrammen.

0 av 0 klara.

Fakturagrams allmänna villkor

Jag är införstådd med att:

Fakturagrams tjänst är kostnadsfri vad avser utskick av faktura inom Sverige, betalningspåminnelse, Inkassokrav samt Final Notice.

För postal faktura inom Europa tillkommer porto på 11 kr/st. Utanför Europa: 15kr/faktura.

Vid kreditering tillkommer en avgift på 20 kr/kreditfaktura.

Vid utebliven betalning efter Final Notice kommer ärendet tas vidare till kronofogden.

Vid betalning som gjorts till mig istället för till Fakturagrams klientmedelskonto, ska jag omgående registrera betalningen på Mina sidor.

Jag intygar att de registeruppgifter och annan information jag lämnat till Fakturagram i samband med registrering som kund är korrekta.

Inkassogram:s Allmänna villkor och Etiska Regler och Policys.

Gratis fakturering i ditt system

Fakturagram fungerar som en fakturamotor i ditt affärssystem, butik eller e-handelssystem. Fakturan skapas i ert system och vi hanterar sedan distribution, avprickning, bokföring och eventuell kravhantering - helt gratis. Fakturagram och Inkassogram hjälper idag över 3 000 kunder med sin fakturering och kravhantering och över 96 % av våra kunder rekommenderar oss gärna till sina vänner.