Schysstare påminnelse och inkasso

Ta hand om dina patienter – vi på Inkassogram hjälper dig med de som inte betalar. Med ett fokus på dialog med patienten är vårt mål att med insyn och förståelse hitta en lösning. Vi flyttar förfallodagar, beviljar anstånd och upprättar amorteringsplaner. Kort sagt, betalt för din fordran och en nöjd patient.

Behåll en god relation till patienten

Inkassogram är en komplett och schysstare kravhanteringstjänst. Ni kan antingen välja att starta lite ”mjukare” med en betalningspåminnelse eller direkt med ett inkassokrav. Vid utebliven betalning efter att inkassokravet förfallit, skickar vi ut vårt unika final notice brev som är en sista uppmaning för gäldenären att betala sin skuld. Innan ärendet överlämnas till Kronofogden kommer vi att kontakta er med en förfrågan.

 

 

Inkassogram erbjuder ett flertal premium-tjänster som är automatiskt kopplade till vårt flöde. Med vår E-stämningstjänst kan du skicka en stämningsansökan till ett fast pris. Om gäldenären inte kan betala sin skuld på kort sikt erbjuder vi dig att lägga ärendet på efterbevakning vilket innebär att vi förlänger preskriptionstiden för din fordran och aktivt jobbar för att tillsammans med gäldenären hitta en lösning att reglera skulden.

FilmClip-03

Vi hjälper idag över 3000 företag med schysstare kravhantering. Våra kunder finns inom en mängd olika branscher, däribland dentalkliniker.

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.