Schysstare fakturering & Inkasso

Effektivare fakturering och outsourcad kundreskontra – helt gratis

Med fakturagram får ni som BL Info kund en komplett faktureringstjänst och en schysstare kravhantering. Tjänsten är helautomatisk på ett schysst sätt vilket spar administration, undviker mänskliga fel och vårdar en god relation till era kunder. Du ställer ut fakturan i BLInfo som vanligt, Inkassogram uppdaterar din kundreskontra, distribura dina fakturerar till kunderna och vid behov hanterar obetalda fakturor på ett Schysst sätt. Vid betalning prickar vi av i din reskontra.

Skapa ett gratiskonto

 Här kan ni enkelt skapa ett nytt konto kopplat till BL info med hjälp av ert BankID och skicka ut fakturor, betalningspåminnelser och inkassokrav automatiskt genom BL Info. Efter registrering kommer du få ett mail med instruktioner för att aktivera tjänsten i BL Info om detta ej är gjort.  


Kontakta oss gärna på

Tel: +46 8400 296 00
E-post: kundtjanst@inkassogram.se

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.