Avbetalningsplan

Dela upp ditt Inkassogram

Vi har möjlighet att  hjälpa dig med en avbetalningsplan

Det är oerhört viktigt att du tar kontakt med oss på Inkassogram direkt. I de flesta fall finns det möjlighet att flytta förfallodatumet på kravet och därmed också undvika att ytterligare inkassoåtgärder vidtas och att ditt ärende i värsta fall överlämnas till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande.

Vi kan i särskilda fall hjälpa dig med att dela upp din skuld så att du får möjlighet avbetala din skuld under maximalt 6 månader.

Vi tar ut en lagstadgad avgift på 170 kronor för att upprätta en avbetalningsplan.

En förutsättning för att vi skall kunna upprätta en avbetalningsplan är att du kan göra en första delbetalning av din skuld omgående.

Notera att dröjsmålsränta på kapitalbeloppet löper fram till dess att din skuld är slutbetald.

I den händelse att den överenskomna avbetalningsplanen inte följs, kommer resterande skuld att förfalla till omedelbar betalning och ditt ärende att omedelbart överlämnas till Kronofogdemyndigheten.

Du når oss genom att fylla i formuläret nedan.