Bestrida ett krav

Bestrida ett krav

Anser du att ett krav som riktats mot dig är helt eller delvis felaktigt har du rätt att bestrida kravet. 

Ett krav som du anser är delvis felaktigt är inget godtagbart skäl att inte betala alls.

Ett bestridande skall alltid ske på saklig grund.

Bestridande av krav som du anser felaktigt skall ske skriftligt genom formuläret nedan. Bestrider du kravet som riktats mot dig skall du göra detta på saklig grund.

Exempel på saklig grund är att du inte fått produkten du beställt, att du reklamerat den eller att den redan är betald.

Det kan vara så att en beställd tjänst har utförts felaktigt, ofullständigt eller inte alls på det sätt som avtalats.

Ett bestridande av ett krav som riktats mot dig kan innebära att Inkassogram på uppdrag av borgenären,  inlämnar en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten kommer att handlägga målet som ett tvistemål.

Klicka här för att bestrida ditt ärende